Vi pusser opp nettsiden vår! Design og farger vil derfor variere litt fra side til side. Har du innspill eller tilbakemeldinger tar vi gjerne imot de på: web@neas.mr.no.

Slik betyr strømavtalen din mer

Strømproduksjon av vannkraft forringer ikke naturen og dyrelivet rundt oss. Derfor er det et viktig valg for å bevare vårt nydelige nabolag i generasjoner framover.

Med Lokal Fornybar sikrer du at det lages like mye fornybar strøm ved et lokalt vannkraftverk, som du selv bruker. Dette har viktige ringvirkninger for alle rundt deg.

Sammen skaper vi bærekraftig vekst i nabolaget, tar vare på naturen rundt oss og skaper en bedre verden for våre barn og barnebarn.

Hvordan kan vi sikre dette? Jo, med opprinnelsesgaranti.

Har vi ikke bare fornybar energi i Norge da? Nei, dessverre.

Liten kostnad, stor betydning

Du kan enkelt legge til Lokal Fornybar til strømavtalen din for 62 øre ekstra per dag.

 

Jeg ønsker Lokal Fornybar

Fra bloggen

08.mars.2021

Hva er opprinnelsesgaranti?

Energi - av Jørgen Klokseth

Når du velger lokal fornybar energi inn i din strømavtale, får du et garantibevis på at vi skal kjøpe inn like mye fornybar energi som du selv bruker.
Les mer
09.mars.2021

Vi digger vannkraft!

Energi - av Jørgen Klokseth

Mesteparten av strømmen som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraft er en fornybar energikilde hvor vannfallsenergi blir omgjort til elektrisitet.
Les mer
09.mars.2021

Hva er fornybar energi?

Energi - av Jørgen Klokseth

Fornybare energikilder er ressurser som aldri går tomme - de fornyer seg selv på kort tid.
Les mer