NEAS Spot

Strømavtalen som følger markedsprisen.

Avtalen som følger markedsprisen

Prisen følger kraftmarkedets svingninger, og vil variere time for time. Historisk sett er det denne avtaletypen som gir deg den beste prisen over tid.

Du betaler

  • Gjeldende timepris fra kraftbørsen for forbruket ditt i den timen du bruker strømmen.
  • Månedlig fastbeløp på kr 49,-.
  • Påslag inkludert elsertifikat (for tiden vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 4,99 øre inkl. mva per kWh).

Tips! 9 av 10 av våre nye strømkunder velger fornybart

Ved å velge fornybart i tillegg til spotsprisen, bidrar du aktivt til å støtte fornybar kraftproduksjon. Du kan velge Lokal Fornybar som et tillegg til strømavtalen i bestillingsskjemaet.

Bestill NEAS Spotpris
Hva får du med NEAS Spot?
  • Historisk sett den avtalen som gir best pris over tid
  • Du følger svingningene i markedet, time for time
  • Ved å kjøpe lokalt bidrar du til nabolaget
Midt-Norge og Nordvestlandet
Priseksempler gitt dagens pris på 90,44 øre/kWh
Årsforbruk 10000 kWh
Årsforbruk 20000 kWh
Årsforbruk 30000 kWh

Dagens spotpris inkl. påslag

Siste 30 dager i øre pr kWh