NEAS Spot

Strømavtalen som følger spotprisen.

Avtalen som følger spotprisen

Prisen følger spotprisens svinginger og varierer fra time til time. Historisk sett er spotpris den strømavtalen som gir deg den beste prisen over tid. 

Du betaler

  • Gjeldende spotpris for forbruket ditt i den timen du bruker strømmen.
  • Månedlig fastbeløp på kr 49,-.
  • Påslag inkludert elsertifikat
    (for tiden 4,99 øre inkl. mva per kWh).
  • Ved papirfaktura kommer det i tillegg et gebyr på kr 19,-.
  • Endring i pris eller vilkår varsles kunden minimum 30 dager før endringen trer i kraft, på epost eller SMS

strompris.no kan du sammenligne forskjellige strømavtaler. 

Hva får du med NEAS Spot?
  • Historisk sett den avtalen som gir best pris over tid
  • Du følger svingningene i markedet, time for time
  • Ved å kjøpe lokalt bidrar du til nabolaget
Midt-Norge og Nordvestlandet
Priseksempler gitt dagens pris på 101,41 øre/kWh
Årsforbruk 10000 kWh
Årsforbruk 20000 kWh
Årsforbruk 30000 kWh

Følg med på spotprisen

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3). Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

Max.pris
kl 18:00
125,25 øre/kWh
Min.pris
kl 04:00
47,46 øre/kWh
Snitt.pris
10.12.2023
90,54 øre/kWh
Dato Pris
10.12.2023 00:00 61,17 øre
10.12.2023 01:00 57,51 øre
10.12.2023 02:00 56,16 øre
10.12.2023 03:00 57,20 øre
10.12.2023 04:00 47,46 øre
10.12.2023 05:00 50,38 øre
10.12.2023 06:00 49,37 øre
10.12.2023 07:00 65,54 øre
10.12.2023 08:00 89,24 øre
10.12.2023 09:00 96,45 øre
10.12.2023 10:00 98,75 øre
10.12.2023 11:00 104,69 øre
10.12.2023 12:00 100,95 øre
10.12.2023 13:00 101,52 øre
10.12.2023 14:00 104,68 øre
10.12.2023 15:00 112,01 øre
10.12.2023 16:00 117,74 øre
10.12.2023 17:00 117,94 øre
10.12.2023 18:00 125,25 øre
10.12.2023 19:00 118,41 øre
10.12.2023 20:00 114,44 øre
10.12.2023 21:00 113,11 øre
10.12.2023 22:00 111,64 øre
10.12.2023 23:00 101,41 øre

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og oppdateres flere ganger i løpet av døgnet. Prisene du ser er inkludert mva. Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3). Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

Riktige priser for morgendagen vil vises når de er fastsatt fra Nord Pool. Dette skjer rundt kl. 13 hver dag. Sjekker du før kl. 13 vil det være gårsdagens oppdatering du ser.  

Prisene du ser er inkludert mva. Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

 

 

Max.pris
kl 18:00
125,25 øre/kWh
Min.pris
kl 04:00
47,46 øre/kWh
Snitt.pris
10.12.2023
90,54 øre/kWh
Dato Pris
10.12.2023 00:00 61,17 øre
10.12.2023 01:00 57,51 øre
10.12.2023 02:00 56,16 øre
10.12.2023 03:00 57,20 øre
10.12.2023 04:00 47,46 øre
10.12.2023 05:00 50,38 øre
10.12.2023 06:00 49,37 øre
10.12.2023 07:00 65,54 øre
10.12.2023 08:00 89,24 øre
10.12.2023 09:00 96,45 øre
10.12.2023 10:00 98,75 øre
10.12.2023 11:00 104,69 øre
10.12.2023 12:00 100,95 øre
10.12.2023 13:00 101,52 øre
10.12.2023 14:00 104,68 øre
10.12.2023 15:00 112,01 øre
10.12.2023 16:00 117,74 øre
10.12.2023 17:00 117,94 øre
10.12.2023 18:00 125,25 øre
10.12.2023 19:00 118,41 øre
10.12.2023 20:00 114,44 øre
10.12.2023 21:00 113,11 øre
10.12.2023 22:00 111,64 øre
10.12.2023 23:00 101,41 øre

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 01:00
233,30 øre/kWh
Min.pris
kl 01:00
32,83 øre/kWh
Snitt.pris
05.12.2023
112,16 øre/kWh

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Her er en oversikt over gjennomsnittlig dagspris på spotprisen de siste 30 dagene. Prisene du ser er inkludert mva. 

Kartet viser de fem ulike prisområdene i Norge. Det er ofte ulik pris mellom prisområdene, fordi produksjon, tilgang og etterspørsel på strøm varierer i landsdelene.

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og vises her som snitt pr. døgn, inkludert mva. Merk at pris oppdateres rundt kl. 13 hver dag. Før kl. 13 er det gårsdagens pris som vises. 

I kundeappen Mitt NEAS får du full oversikt over spotprisen på strøm time for time, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst. 

Er du KBBL-medlem?
Vi har en samarbeidsavtale med KBBL som gir alle KBBL-medlemmer strøm til gunstig pris. Avtalen heter NEAS SPOT Fordel, og gir rabatt på månedsbeløpet.
Les mer
Strømguiden
Her finner du alt du trenger å vite om strømpriser og hva som skjer i strømmarkedet.
Til strømguiden

Sammenlign strømavtaler

strompris.no kan du sammenligne forskjellige strømavtaler. 

Siste fra bloggen

22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
05.januar.2023

Nå kommer strømstøtten for desember

Hjemme - av Camilla Husby Ludviksen

I desember var den gjennomsnittlige spotprisen i vårt prisområde så høy at privatkunder får strømstøtte gjennom statens kompensasjonsordning. For desember er støtten på 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer