Hva er fornybar energi?

09.mars.2021 - Energi - av Jørgen Klokseth
Fornybare energikilder er ressurser som aldri går tomme - de fornyer seg selv på kort tid.

Hva er fornybar energi?

Fornybare energikilder er ressurser som aldri går tomme - de fornyer seg selv på kort tid. De forurenser ikke og tar hensyn til miljø og liv i nabolaget. Eksempler på fornybare energikilder er vannkraft, vindkraft og solenergi. 

Ikke-fornybare energikilder er ressurser som vil gå tomme, eller som bruker veldig lang tid på å fornye seg selv - slik at de i et menneskets tidsperspektiv ikke kan regnes som fornybare. Eksempler på ikke-fornybare energikilder er kull, olje, naturgass og uran (som brukes i atomkraft). Det er på tide å la dinosaurene få være i fred i sedimentene!

I Norge er vi gode på fornybar energi

Norge har produsert fornybar energi i over 100 år og 98 % av energien som vi produserer i Norge er fra vannkraft. De siste tjue årene har det også vært satset mer innen vind- og solenergi, men fortsatt er det vannkraft som dominerer. Vind- og solenergi er avhengig av at det er vind og sol - de er variable kraftkilder, mens vannkraft er en fleksibel kraftkilde hvor vi kan kontrollere produksjonen av energi. 98 % av energien som produserer i Norge er fra vannkraft. 

Det er allikevel ikke slik at du automatisk får fornybar kraft produsert i Norge i stikkontakten din. Faktisk er forbruket av fornybar strøm på rundt 20 %, mens resten av strømmen kommer fra fossile energikilder. Dette er fordi det er lønnsomt å eksportere fornybar strøm, samtidig som vi som forbrukere sparer penger på å benytte fossile energikilder.

Kan man bestille kun fornybar strøm? 

Mange nordmenn har fått øynene opp for fornybar strøm, og legger til en opprinnelsesgaranti i strømavtalen sin. Dette er en garanti for at ditt strømselskap skal kjøpe inn like mye fornybar energi som du bruker i hjemmet ditt. Vi kan ikke styre den faktiske fysiske strømmen til din bolig, men vi kan sørge for at vår produksjon og innkjøp av fornybar strøm matcher forbruket ditt.

Foreløpig er det slik at hoveddelen av opprinnelsesgarantier selges til utlandet, da etterspørselen er stor. Etterspørselen av opprinnelsesgarantier i Norge er stigende, og det heier vi på! 

Lokal fornybar-avtalen er vår opprinnelsesgaranti på fornybar strøm. Det er vår måte å bidra til å jobbe for å øke investeringene rundt fornybare energikilder. Vil du også være på lag med oss? 

Bestill lokal fornybar

12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
11.juli.2022

Ny nettleie fra 1. juli 2022

Energi - av Camilla Husby Ludviksen

I Norge er det de regionale nettselskapene som krever inn nettleie og myndighetene regulerer hva nettselskapene kan kreve inn. 1. juli trådte den nye nettleiemodellen i kraft.
Les mer
19.januar.2022

Ingen kompensasjon for høye strømpriser i desember

Energi - av Bård Munkhaug

Kunder som er bosatt i Midt-Norge vil ikke bli kompensert etter Regjeringens kompensasjonsordning for høy strømpris i desember 2021.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE