Energibruken i Norge

04.mars.2021 - Energi - av Jørgen Klokseth
Selv om Norge så å si er selvforsynt med fornybar energi fra vannkraftproduksjon, er det ikke automatisk slik at den strømmen vi bruker i hjemmet kommer fra fornybar norsk kraftproduksjon.

Norge er mer elektrifisert enn de fleste land, fordi vi har god tilgang på fornybar energi fra vannkraft. Det brukes mye strøm i både husholdninger, yrkesbygg og industri. I 2018 ble det brukt 235 TWh energi i Fastlands-Norge. 

Norsk vannkraft er attraktivt ute i Europa, så mye av den fornybare energien eksporteres. Europeiske selskaper og organisasjoner kjøper opprinnelsesgarantier for at det skal reververes samme mengde fornybar energi i markedet som de forbruker. Og det er disse garantiene som er ettertraktede! Opprinnelsesgarantiene er en del av en felles europeisk ordning som bidrar til å øke etterspørselen og utbyggingen av fornybare energikilder. 

Men har vi ikke bare fornybar energi i Norge da? 

Nei, dessverre. Selv om 98 % av strømproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft, kommer hele 90 % av strømmen i stikkontakten fra kjerne- og kullkraftproduksjon. 

Fordelingen ser slik ut uten og med opprinnelsesgaranti: 

Uten garanti kommer bare 9 % av strømmen fra fornybar energi. 39 % kommer fra kjernekraft og hele 52 % kommer fra fossil energi! Disse tallene stammer fra at strømleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantert strøm må vise til hvor strømmer de kjøper inn kommer fra (NVE).

I 2019 var 24,8 TWh med brukt strøm med garanti. Hele 109,9 TWh var uten. Hvis alle strømkunder i Norge hadde lagt til opprinnelsesgaranti i sin strømavtale, hadde strømselskapene kun kjøpt 100 % fornybar energi!

Vil du bruke forbrukermakten din til å øke etterspørselen etter fornybar energi - og ta vare på vårt kjære nabolag? Da kan du legge til vår opprinnelsesgaranti, lokal fornybar, i din strømavtale. 

Bestill lokal fornybar

22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
11.juli.2022

Ny nettleie fra 1. juli 2022

Energi - av Camilla Husby Ludviksen

I Norge er det de regionale nettselskapene som krever inn nettleie og myndighetene regulerer hva nettselskapene kan kreve inn. 1. juli trådte den nye nettleiemodellen i kraft.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE