Energibruken i Norge

04.mars.2021 - Energi - av Jørgen Klokseth
Selv om Norge så å si er selvforsynt med fornybar energi fra vannkraftproduksjon, er det ikke automatisk slik at den strømmen vi bruker i hjemmet kommer fra fornybar norsk kraftproduksjon.

Norge er mer elektrifisert enn de fleste land, fordi vi har god tilgang på fornybar energi fra vannkraft. Det brukes mye strøm i både husholdninger, yrkesbygg og industri. I 2018 ble det brukt 235 TWh energi i Fastlands-Norge. 

Norsk vannkraft er attraktivt ute i Europa, så mye av den fornybare energien eksporteres. Europeiske selskaper og organisasjoner kjøper opprinnelsesgarantier for at det skal reververes samme mengde fornybar energi i markedet som de forbruker. Og det er disse garantiene som er ettertraktede! Opprinnelsesgarantiene er en del av en felles europeisk ordning som bidrar til å øke etterspørselen og utbyggingen av fornybare energikilder. 

Men har vi ikke bare fornybar energi i Norge da? 

Nei, dessverre. Selv om 98 % av strømproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft, kommer hele 90 % av strømmen i stikkontakten fra kjerne- og kullkraftproduksjon. 

Fordelingen ser slik ut uten og med opprinnelsesgaranti: 

Uten garanti kommer bare 9 % av strømmen fra fornybar energi. 39 % kommer fra kjernekraft og hele 52 % kommer fra fossil energi! Disse tallene stammer fra at strømleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantert strøm må vise til hvor strømmer de kjøper inn kommer fra (NVE).

I 2019 var 24,8 TWh med brukt strøm med garanti. Hele 109,9 TWh var uten. Hvis alle strømkunder i Norge hadde lagt til opprinnelsesgaranti i sin strømavtale, hadde strømselskapene kun kjøpt 100 % fornybar energi!

Vil du bruke forbrukermakten din til å øke etterspørselen etter fornybar energi - og ta vare på vårt kjære nabolag? Da kan du legge til vår opprinnelsesgaranti, lokal fornybar, i din strømavtale. 

Bestill lokal fornybar

20.mars.2024

Hjelp, tips og triks i den nye Mitt NEAS-appen

Energi - av Linn A. Djuvsland

I den nye Mitt NEAS appen får du mer funksjonalitet, bedre visninger av ting som spotpris og nettleie + mye mye mer. Målet er at denne appen skal være en god hjelper i hverdagen slik at du kan spare penger med bevisst strømforbruk og få maks utbytte av dine NEAS-produkter. Vi skal forklare nærmere her...
Les mer
22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE