Nå er strømstøtten endret!

22.september.2023 - Energi - av Jørgen Larshus Klokseth
Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.

Gjennom strømstøtteordningen får husholdninger deler av sine strømutgifter tilbakebetalt over nettleien. Strømstøtteordningen er forlenget og gjelder ut 2024. Her kan du se hele tidslinjen for strømstøtteordningen.


Fra 1. september 2023 ble ordningen endret, hvor støtten nå blir beregnet time for time. 


Strømstøtten kort forklart

Som strømkunde får du støtte i de timene der spotprisen i prisområdet du tilhører er høyere enn 70 øre/kWh eks. mva. Strømkunder i Midt-Norge hører til prisområde NO3.

Når strømprisen er høyere enn 70 øre/kWh eks mva en time, får du støtte for 90 % av beløpet over 70 øre/kWh eks. mva. Merverdiavgift blir hensyntatt i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen. Den nye strømstøtten gjør at du er bedre beskyttet mot høy strømpris utover høsten og vinteren. 

Støttesatsen beregnes time for time på denne måten for områder som betaler mva:

(elspotpris i prisområdet hvor du er tilknyttet - 70) * 0,9 * 1,25

Støttesatsen beregnes time for time på denne måten for områder som er fritatt mva (Nordland, Troms og Finnmark): 

(elspotpris i prisområdet hvor du er tilknyttet - 70) * 0,9 

Se støttesatsene her

Strømstøtten blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Det er nettselskapene som eier strømnettet som forvalter ordningen. NEAS gjennomfakturerer nettleie på vegne av enkelte nettselskap (bl.a. Mellom og Tensio), og da kommer strømstøtten på fakturen fra NEAS. 

Les mer om strømstøtten her

22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
11.juli.2022

Ny nettleie fra 1. juli 2022

Energi - av Camilla Husby Ludviksen

I Norge er det de regionale nettselskapene som krever inn nettleie og myndighetene regulerer hva nettselskapene kan kreve inn. 1. juli trådte den nye nettleiemodellen i kraft.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE