Nå er strømstøtten endret!

22.september.2023 - Energi - av Jørgen Larshus Klokseth
Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.

Gjennom strømstøtteordningen får husholdninger deler av sine strømutgifter tilbakebetalt over nettleien. Strømstøtteordningen er forlenget og gjelder ut 2024. Her kan du se hele tidslinjen for strømstøtteordningen.


Fra 1. september 2023 ble ordningen endret, hvor støtten nå blir beregnet time for time. 


Strømstøtten kort forklart

Som strømkunde får du støtte i de timene der spotprisen i prisområdet du tilhører er høyere enn 70 øre/kWh eks. mva. Strømkunder i Midt-Norge hører til prisområde NO3.

Når strømprisen er høyere enn 70 øre/kWh eks mva en time, får du støtte for 90 % av beløpet over 70 øre/kWh eks. mva. Merverdiavgift blir hensyntatt i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen. Den nye strømstøtten gjør at du er bedre beskyttet mot høy strømpris utover høsten og vinteren. 

Støttesatsen beregnes time for time på denne måten for områder som betaler mva:

(elspotpris i prisområdet hvor du er tilknyttet - 70) * 0,9 * 1,25

Støttesatsen beregnes time for time på denne måten for områder som er fritatt mva (Nordland, Troms og Finnmark): 

(elspotpris i prisområdet hvor du er tilknyttet - 70) * 0,9 

Se støttesatsene her

Strømstøtten blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Det er nettselskapene som eier strømnettet som forvalter ordningen. NEAS gjennomfakturerer nettleie på vegne av enkelte nettselskap (bl.a. Mellom og Tensio), og da kommer strømstøtten på fakturen fra NEAS. 

Les mer om strømstøtten her

20.mars.2024

Hjelp, tips og triks i den nye Mitt NEAS-appen

Energi - av Linn A. Djuvsland

I den nye Mitt NEAS appen får du mer funksjonalitet, bedre visninger av ting som spotpris og nettleie + mye mye mer. Målet er at denne appen skal være en god hjelper i hverdagen slik at du kan spare penger med bevisst strømforbruk og få maks utbytte av dine NEAS-produkter. Vi skal forklare nærmere her...
Les mer
22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE