Vi digger vannkraft!

09.mars.2021 - Energi - av Jørgen Klokseth & Bjarne Stangvik
Mesteparten av strømmen som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraft er en fornybar energikilde hvor vannfallsenergi blir omgjort til elektrisitet.

Når rennende eller fallende vann fører til at en turbin beveger seg, skapes det energi som vi kan bruke til lys og oppvarming i boligen vår.

Energi fra vannkraft produseres ved at vi utnytter nedbør i form av regn eller snø. Når vannet er i bevegelse, får det en stor bevegelsesenergi, og det er denne energien vi fanger opp og omgjør til elektrisitet. 

I Norge er vi så heldig å ha rikelig med nedbør, innsjøer, fossefall og elver - noe som gir oss optimale forhold for å kunne produsere energi gjennom vannkraft. 

Hvordan fungerer et vannkraftverk? 

Nedbør og smeltevann samles opp i store vannmagasin. Vannet tappes videre ned via en bratt helling hvor vannet får en høy hastighet inn til kraftverket, som så treffer og beveger en turbin. Turbinen driver en generator, og det er her elektrisiteten lagres.

Elektrisiteten føres så til husene våre via nettlinjene til det lokale nettselskapet, og vannet føres tilbake til naturen hvor det fordamper og kommer igjen som ny nedbør. Dette kretsløpet gjør at vannkraft er en fornybar energikilde, og det er skånsomt for nabolaget vårt!

(Bilde lånt fra strom.no)

Hva er fordelen med å bruke vannkraft som energikilde?

Vannkraft er en fornybar energikilde som er lett tilgjengelig. Produksjon av energi via vannkraft forurenser ikke til luften og utslipp av klimagasser er tilnærmet 0! Vannkraft er dessuten skalerbart, vi kan regulere produksjonen basert på energibehovet. På sommeren hvor vi bruker mindre strøm, kan vi ha lavere produksjon, mens vannmagasinene er fulle og kan bidra til høyere produksjon på vinteren når vi også bruker mer strøm til oppvarming.

I tillegg er vannkraft en pålitelig energikilde, da vi i Norge har god tilgang på vann og vi kan produsere kraft uavhengig av vær og vind. Reguleringen vi har av vassdrag beskytter også mot tørke og flom. 

Det finnes utfordringer knyttet til vannkraft

Det er noen utfordringer knyttet til vannkraft. Utbyggingen av vannkraftverk påvirker naturen, og arter som lever i vann. Vi driver jevnlig overvåkning av livet i vassdragene og elvene hvor våre kraftverk ligger. Vi stiller høye krav til hvordan vannkraftverkene driftes, og ønsker å sette minst mulig avtrykk i naturen slik at lokalmiljøet ikke rammes på en negativ måte. 

Mye av kapasiteten til vannkraft er allerede utnyttet i Norge. Med et økende energibehov må vi jobbe for å utnytte de allerede utbygde anleggene våre på en mest mulig effektiv måte - samtidig som vi tar vare på det flotte nabolaget vårt. 

Vannkraft fra NEAS med opprinnelsesgaranti!

NEAS AS eier og drifter 4 vann- og elvekraftverk på Nordmøre. Disse kraftverkene produserer årlig 182 GWh med energi - nok til å forsyne 7280 bolighus med lokal fornybar strøm hvert eneste år!

I din strømavtale kan du legge til lokal fornybar som gir en garanti (opprinnelsesgaranti) for at vi kjøper fornybar strøm tilsvarende ditt faktiske forbruk. Strøm kan dessverre ikke spores fysisk i nettet, men garantien gir deg mulighet til å bruke forbrukermakten din til å øke etterspørselen etter fornybar energi. 

Sammen kan vi skape endringer!

 

Jeg vil ha lokal fornybar-avtale!

20.mars.2024

Hjelp, tips og triks i den nye Mitt NEAS-appen

Energi - av Linn A. Djuvsland

I den nye Mitt NEAS appen får du mer funksjonalitet, bedre visninger av ting som spotpris og nettleie + mye mye mer. Målet er at denne appen skal være en god hjelper i hverdagen slik at du kan spare penger med bevisst strømforbruk og få maks utbytte av dine NEAS-produkter. Vi skal forklare nærmere her...
Les mer
22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE