Strømguiden

Her finner du alt du trenger å vite om strømpriser og hva som skjer i strømmarkedet. 

Siste oppdatering om strømpriser

Sist oppdatert 23.mai 2023

Siste uke har vi sett ikke bare lave priser, men også innslag av negative priser. Når det produseres mer kraft enn det som forbrukes, kan prisene havne på minussiden. Årsakene til de lave prisene er en kombinasjon av mye vann i elvene i både Sverige og Norge, en god del vind, samt synkende strømforbruk.

På søndag så vi negative priser også i Europa. Der er det solkraft som bidrar til dette. Både sol-, vind- og elvekraft er det vi kaller for uregulerbar produksjon. Denne type kraftproduksjon skaper store svingninger i kraftprisene. Faktisk har strømprisene vært såpass lave at Finland har redusert kjernekraftproduksjonen sin. Det er ikke hverdagskost.  

På kort sikt ventes det fortsatt lave priser i regionen vår. Strømprisene frem i tid påvirkes lite av dagens lave spotpriser. Man ser heller en oppgang på grunn av lite nedbør

Et godt tips: sjekk strømprisen time for time i appen Mitt NEAS

Strømprisen i vårt område er noe høy i perioder, så kan det være lurt å se på om man har mulighet til å flytte forbruket fra timer med høy pris til timer med lavere pris. Timesprisene kan man enkelt følge med på i appen.

Last ned Mitt NEAS på iOS
Last ned Mitt NEAS på AndroidFølg med på spotprisen

Få oversikt over spotprisen i dag, i morgen og de siste 30 dagene, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst.

Se spotpris

Spotprisen time for time i lomma

I kundeappen Mitt NEAS får du full oversikt over spotprisen på strøm time for time, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst. 

OBS! Appen er under oppdatering for øyeblikket, og du kan oppleve at enkelte av de andre nyttige funksjonene ikke fungerer optimalt. 


Ny nettleie fra 1. juli 2022

I Norge er det de regionale nettselskapene som krever inn nettleie og myndighetene regulerer hva nettselskapene kan kreve inn. 1. juli trådte den nye nettleiemodellen i kraft.

Les mer om den nye nettleien


Strømstøtte

Sist oppdatert 07.03.2023
Kilde: NVE - Nytt fra RME

I 2021 la Regjeringen frem en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. 

Husholdninger får gjennom denne deler av sine strømutgifter tilbakebetalt over nettleien. Ordningen er forlenget og gjelder ut 2024. Hele tidslinjen til strømstøtteordningen finner du her.

Strømstøtten kort forklart

Husholdninger får strømstøtte med 90 % dekning av markedspris over 70 øre/eks mva for hele 2023 og 2024.

Fra høsten 2023 blir det overgang fra månedssnitt og over til den til enhver tid gjeldende strømprisen, time for time av markedspris. 

Slik fungerer ordningen

Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), vil staten betale 90 prosent av kraftprisen over dette nivået. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.


Hvem får strømstøtte?

Norge er delt inn i fem prisområder for strøm. Om du får strømstøtte avhenger av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i prisområdet du bor i. For å få kompensasjon må gjennomsnittlig månedlig strømpris overstige 70 øre/kWh eksklusive mva.

Kompensasjonsordningen beregnes som et rent snitt (uavhengig av ditt forbruksmønster) av alle timesprisene fra Nordpool eks. mva i løpet av en måned. Fra høsten av går ordningen over til å dekke 90 % når prisen er over 70 øre eks mva hver time, ut 2024.

Det er viktig å være oppmerksom på at prisen du får på din faktura beregnes på en annen måte. Ved en spotprisavtale hensyntas ditt forbruksmønster og du får en veid gjennomsnittlig pris. Se mer om hvordan dette gjøres i dette blogginnlegget.

For Basispris og Fastpris gjelder avtalte priser i perioden. En viktig forskjell er også at alle priser på faktura er inkl. mva, mens kompensasjonsordningen er uten mva.

Gjennom ordningen får kundene tilbakebetalt 90 % av kostnadene over 70 øre eks mva. Dette beløpet blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Det betyr at det er nettselskapene som eier strømnettet som skal forvalte ordningen.

Dersom summen overstiger den månedlige nettleien blir beløpet utbetalt til kundens bankkonto eller trukket fra strømregningen. Taket for kompensasjoner er 5000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger inkl. husholdningsforbruk i borettslag og sameier med fellesmåling, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Eksempel for kunde bosatt i Midt-Norge (NO3)

Gjennomsnittsprisen i vårt prisområde på strømbørsen Nord Pool ble 48,65 øre/kWh eks mva i februar.

Siden gjennomsnittsprisen er under 70 øre/kWh eks mva, får ikke forbrukere i vårt område utbetalt strømstøtte for januar måned. 

 

Hvilken avtale passer best for deg? 

NEAS Spot følger svingningene i kraftmarkedet fullt ut. Prisen varierer fra time til time. Historisk sett er dette den avtaletypen som gir deg den beste prisen over tid. Spotpris er også anbefalt av Forbrukerrådet. 

Bestill spotpris


NEAS Fast er en stabil og forutsigbar strømavtale - der du betaler samme pris per kWh i hele avtaleperioden, uavhengig av prisutviklingen i markedet. 

Mange føler nok usikkerhet rundt hva vinteren vil bringe. Derfor tilbyr vi kundene våre større forutsigbarhet med fastprisavtaler. Med fastpris på strøm avtales strømprisen for en periode fra et 6 måneder til 3 år. Akkurat på samme måte som fast rente på banklån. Fastpris gir deg bedre forutsigbarhet og kontroll på strømutgiftene dine.

Bestill fastpris

Hva består strømregningen av?

Det er ikke alltid så enkelt å forstå seg på strøm, da det er mange ulike begreper og lett å bli forvirret. Vi har laget et innlegg som forklarer hva strømregningen din består av. 

Strømregningen forklart

Siste artikler

05.januar.2023

Nå kommer strømstøtten for desember

Hjemme - av Camilla Husby Ludviksen

I desember var den gjennomsnittlige spotprisen i vårt prisområde så høy at privatkunder får strømstøtte gjennom statens kompensasjonsordning. For desember er støtten på 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
07.november.2022

Markedsblikk november 2022

På jobben - av Turid H. Sevaldsen

Kraftige prisfall på tvers av markedene.
Les mer

Våre tips til å spare penger på strømmen

Ved å få innsikt i når på døgnet strømprisen er høyest og flytte noe av forbruket bort fra dette tidspunktet - kan du spare endel. Innsikt i eget strømforbruk er også nyttig for å spare strøm der du kan.

Se våre tips


Relevante saker om strøm

Relevante saker om nettleie

 

Noe du ikke fant?

Er det noe du savner? Ting du liker svært godt, eller forslag til små endringer som vil gjøre denne siden enda bedre?

Send gjerne inn tilbakemeldinger, ris og ros til neas@neas.mr.no - På forhånd: tusen takk!