Strømguiden

Her finner du alt du trenger å vite om strømpriser og hva som skjer i strømmarkedet. 

Siste nytt om strømpriser

Sist oppdatert 1.desember 2023

Til tross for lave temperaturer og tørt vær, har forrige uke (uke 47) gitt oss lavere priser enn uken før. Gjennomsnittlig spotpris i vårt område i uke 47 endte opp på 69,5 øre/kWh eks. alle avgifter.

Den laveste snittprisen var i Nord-Norge, med 63,59 øre/kWh eks. alle avgifter. Når det gjelder resten av landet, var prisen lik i NO1, NO2 og NO5 og endte opp på 1,07 kroner/kWh eks. alle avgifter.

Større prisforskjeller
Denne uka ser litt annerledes ut og prisforskjellen mellom Sør og Nord begynner å bli større.

På torsdag passerte strømprisen i den sørlige delen av landet 3 kroner/kWh mellom kl 17:00 og 18:00, mens i Midt-Norge var maks prisen litt over 1 krone/kWh eks. alle avgifter.

Hvis vi ser på november som helhet, hadde vårt område dager hvor prisen var høyere enn prisen i Sør, men månedspris endte opp betydelig lavere allikevel.

Strømstøtte for november
Dersom strømstøtten fortsatt hadde vært månedsbasert, hadde ikke vårt prisområde fått strømstøtte, men i september ble det midlertidig innført timesbasert strømstøtte.

Det betyr at strømkunder i alle prisområdene vil få strømstøtte for november.

Et godt tips: sjekk strømprisen time for time i appen Mitt NEAS.

Strømprisen i vårt område er noe høy i perioder, så kan det være lurt å se på om man har mulighet til å flytte forbruket fra timer med høy pris til timer med lavere pris. Timesprisene kan man enkelt følge med på i appen.

Last ned Mitt NEAS på iOS
Last ned Mitt NEAS på AndroidFølg med på spotprisen

Få oversikt over spotprisen i dag, i morgen og de siste 30 dagene, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst.

Se spotpris

Spotprisen time for time i lomma

I kundeappen Mitt NEAS får du full oversikt over spotprisen på strøm time for time, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst. 

OBS! Appen er under oppdatering for øyeblikket, og du kan oppleve at enkelte av de andre nyttige funksjonene ikke fungerer optimalt. 


Ny nettleie fra 1. juli 2022

I Norge er det de regionale nettselskapene som krever inn nettleie og myndighetene regulerer hva nettselskapene kan kreve inn. 1. juli trådte den nye nettleiemodellen i kraft.

Les mer om den nye nettleien


Strømstøtte

Sist oppdatert 08.11.23
Kilde: NVE

I 2021 la Regjeringen frem en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser.

Husholdninger får gjennom denne deler av sine strømutgifter tilbakebetalt over nettleien. Ordningen er forlenget og gjelder ut 2024. Hele tidslinjen til strømstøtteordningen finner du her.

Fra 1.september 2023 ble strømstøtten oppdatert med nye vilkår, hvor strømstøtten beregnes time for time.

Strømstøtten kort forklart

Du som strømkunde får støtte i de timene der spotprisen i prisområdet er høyere enn 70 øre/kWh eks mva. I disse timene får du støtte for 90 % av beløpet over 70 øre/kWh eks mva. Det tas hensyn til merverdiavgift i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen. Med denne endringer er du som forbruker bedre beskyttet mot høye timespriser på strøm.


Støttesatsene beregnes time for time basert på følgende formel:
(elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – 70) * 0,9 * 1,25

For kunder som er fritatt mva:
(elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – 70) * 0,9


Støttesatsene finner du her: Støttesats time for time - NVE

Viktige å vite i forhold til strømstøtte

Det er viktig å være oppmerksom på at prisen du får på din faktura beregnes på en annen måte. Ved en spotprisavtale hensyntas ditt forbruksmønster og du får en veid gjennomsnittlig pris. Se mer om hvordan dette gjøres i dette blogginnlegget.


For Basispris og Fastpris gjelder avtalte priser i perioden. Støtten beregnes av Nordpool spotpris, og er uavhengig av hvilken strømavtale og f.eks fastpris du har. En annen viktig forskjell er også at alle priser på faktura er inkl. mva, mens kompensasjonsordningen er uten mva.


Gjennom ordningen får kundene tilbakebetalt 90 % av kostnadene over 70 øre eks mva time for time. Dette beløpet blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Det betyr at det er nettselskapene som eier strømnettet som skal forvalte ordningen. NEAS gjennomfakturerer nettleien for de aller fleste kundene sine, og du vil dermed oppleve at strømstøtten er trukket fra på denne regningen.


Dersom summen overstiger den månedlige nettleien blir beløpet utbetalt til kundens bankkonto eller trukket fra strømregningen. Taket for kompensasjoner er 5000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger inkl. husholdningsforbruk i borettslag og sameier med fellesmåling, ikke fritidsboliger eller næringskunder.


Se flere spørsmål og svar hos NVE her (Strømstøtte for husholdninger - NVE)


Eksempel for kunde bosatt i Midt-Norge (NO3)

Gjennomsnittsprisen i vårt prisområde på strømbørsen Nord Pool ble 16,27/kWh eks mva i oktober.

I oktober var det ca. 20 enkelttimer hvor spotprisen var over 70 øre/kWh eks. mva. Det betyr at strømkunder i NO3 vil få noe strømstøtte på sin nettleiefaktura for oktober. 

 

Hvilken avtale passer best for deg? 

NEAS Spot følger svingningene i kraftmarkedet fullt ut. Prisen varierer fra time til time. Historisk sett er dette den avtaletypen som gir deg den beste prisen over tid. Spotpris er også anbefalt av Forbrukerrådet. 

Bestill spotpris


NEAS Fast er en stabil og forutsigbar strømavtale - der du betaler samme pris per kWh i hele avtaleperioden, uavhengig av prisutviklingen i markedet. 

Mange føler nok usikkerhet rundt hva vinteren vil bringe. Derfor tilbyr vi kundene våre større forutsigbarhet med fastprisavtaler. Med fastpris på strøm avtales strømprisen for en periode fra et 6 måneder til 3 år. Akkurat på samme måte som fast rente på banklån. Fastpris gir deg bedre forutsigbarhet og kontroll på strømutgiftene dine.

Bestill fastpris

Hva består strømregningen av?

Det er ikke alltid så enkelt å forstå seg på strøm, da det er mange ulike begreper og lett å bli forvirret. Vi har laget et innlegg som forklarer hva strømregningen din består av. 

Strømregningen forklart

Siste artikler

22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
05.januar.2023

Nå kommer strømstøtten for desember

Hjemme - av Camilla Husby Ludviksen

I desember var den gjennomsnittlige spotprisen i vårt prisområde så høy at privatkunder får strømstøtte gjennom statens kompensasjonsordning. For desember er støtten på 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer

Våre tips til å spare penger på strømmen

Ved å få innsikt i når på døgnet strømprisen er høyest og flytte noe av forbruket bort fra dette tidspunktet - kan du spare endel. Innsikt i eget strømforbruk er også nyttig for å spare strøm der du kan.

Se våre tips


Relevante saker om strøm

Relevante saker om nettleie

 

Noe du ikke fant?

Er det noe du savner? Ting du liker svært godt, eller forslag til små endringer som vil gjøre denne siden enda bedre?

Send gjerne inn tilbakemeldinger, ris og ros til neas@neas.mr.no - På forhånd: tusen takk!