Strømguiden

Her finner du alt du trenger å vite om strømpriser og hva som skjer i strømmarkedet. 

Siste nytt om strømpriser

Sist oppdatert 26.april 2024

Forrige uke, i uke 16, varierte gjennomsnittsprisene for strøm i ulike områder. I vårt område (NO3) lå gjennomsnittsprisen på 61,46 øre/kWh (før avgifter og nettleie).

I Nord-Norge var prisen lavest med 43,71 øre/kWh, mens Øst- og Sørlandet hadde en gjennomsnittspris på 64,75 øre/kWh. Vestlandet toppet listen med den høyeste prisen i landet på 66,01 øre/kWh.

Denne uken har strømprisene økt betydelig over hele Norge, med Midt-Norge som den mest markante regionen.

Foreløpig har Midt-Norge den høyeste gjennomsnittsprisen på 87,54 øre/kWh før avgifter og nettleie, selv om uken ennå ikke er over.

Det er vanskelig å peke på én spesifikk årsak til dette, da flere faktorer spiller inn. Blant annet er to kjernekraftverk i Sverige og ett i Finland for tiden ute av drift, noe som reduserer tilgangen på kraft i regionen.

Videre har dårlige værforhold med lite vind og lave temperaturer begrenset produksjonen fra vindkraftverk. I tillegg til alt dette er fyllingsgraden i magasinene lavere enn gjennomsnittet for denne årstiden, noe som ytterlige forsterker presset på prisene.

Prisene i Sør- og Østlandet ligger på 86,32 øre/kWh, etterfulgt av Vestlandet med en gjennomsnittspris på 86,52 øre/kWh. Nord-Norge har den laveste gjennomsnittsprisen på 80,01 øre/kWh.

*Det er viktig å huske at strømstøtten gjør at vanlige forbrukere betaler drøyt 74 øre/kWh på det verste, pluss merverdiavgift, avgifter og nettleie. 

Følg med på spotprisen

Få oversikt over spotprisen i dag, i morgen og de siste 30 dagene, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst.

Se spotpris

Spotprisen time for time i lomma

Appen Mitt NEAS - din gode hjelper. 

Med Mitt NEAS får du bedre oversikt over ting som forbruket ditt, strømprisene, nettleia og strømstøtten! En god hjelper i hverdagen i én og samme innlogging!

 


Strømstøtte

Sist oppdatert 11.04.24
Kilde: NVE

I 2021 la Regjeringen frem en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Det er nettselskapene som forvalter ordningen på vegne av staten.

Husholdninger får gjennom denne deler av sine strømutgifter tilbakebetalt over nettleien. Ordningen er forlenget og gjelder ut 2024. Hele tidslinjen til strømstøtteordningen finner du her.

Fra 1.september 2023 ble strømstøtten oppdatert med nye vilkår, hvor strømstøtten beregnes time for time.

Strømstøtten ble endret 1. januar 2024: Når prisen i enkelttimer går over 73 øre/kWh eksklusive merverdiavgift, vil strømstønaden dekke 90 prosent av prisen over dette nivået.

Strømstøtten kort forklart

Du som strømkunde får støtte i de timene der spotprisen i prisområdet er høyere enn 73 øre/kWh eks mva. I disse timene får du støtte for 90 % av beløpet over 73 øre/kWh eks mva. Det tas hensyn til merverdiavgift i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen. Med denne endringer er du som forbruker bedre beskyttet mot høye timespriser på strøm.


Støttesatsene beregnes time for time basert på følgende formel:
(elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – 73) * 0,9 * 1,25

For kunder som er fritatt mva:
(elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – 73) * 0,9


Støttesatsene finner du her: Støttesats time for time - NVE

Eksempel for kunde bosatt i Midt-Norge (NO3)

Gjennomsnittsprisen i vårt prisområde på strømbørsen Nord Pool ble 61,19 øre/kWh i mars 24.

I mars var det totalt 12 dager der spotpris i enkelttimer utløste strømstøtte (>91,25 øre/kWh inkl.mva). For disse timene vil du få støtte for 90 % av strømprisen over 73 øre/kWh eks. mva. Det var fire høyprisperioder fordelt gjennom måneden, med høyeste døgnsnitt 25. mars.

Viktige å vite i forhold til strømstøtte

Viktige å vite i forhold til strømstøtte

Det er viktig å være oppmerksom på at prisen du får på din faktura beregnes på en annen måte. Ved en spotprisavtale hensyntas ditt forbruksmønster og du får en veid gjennomsnittlig pris. Se mer om hvordan dette gjøres i dette blogginnlegget.


For Basispris og Fastpris gjelder avtalte priser i perioden. Støtten beregnes av Nordpool spotpris, og er uavhengig av hvilken strømavtale og f.eks fastpris du har. En annen viktig forskjell er også at alle priser på faktura er inkl. mva, mens kompensasjonsordningen er uten mva.


Gjennom ordningen får kundene tilbakebetalt 90 % av kostnadene over 73 øre eks mva time for time. Dette beløpet blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Det betyr at det er nettselskapene som eier strømnettet som skal forvalte ordningen. NEAS gjennomfakturerer nettleien for de aller fleste kundene sine, og du vil dermed oppleve at strømstøtten er trukket fra på denne regningen.


Dersom summen overstiger den månedlige nettleien blir beløpet utbetalt til kundens bankkonto eller trukket fra strømregningen. Taket for kompensasjoner er 5000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger inkl. husholdningsforbruk i borettslag og sameier med fellesmåling, ikke fritidsboliger eller næringskunder.


Se flere spørsmål og svar hos NVE her (Strømstøtte for husholdninger - NVE)

Hvilken avtale passer best for deg? 

NEAS Spot følger svingningene i kraftmarkedet fullt ut. Prisen varierer fra time til time. Historisk sett er dette den avtaletypen som gir deg den beste prisen over tid. Spotpris er også anbefalt av Forbrukerrådet. 

Bestill spotpris


NEAS Fast er en stabil og forutsigbar strømavtale - der du betaler samme pris per kWh i hele avtaleperioden, uavhengig av prisutviklingen i markedet. 

Mange føler nok usikkerhet rundt hva vinteren vil bringe. Derfor tilbyr vi kundene våre større forutsigbarhet med fastprisavtaler. Med fastpris på strøm avtales strømprisen for en periode fra et 6 måneder til 3 år. Akkurat på samme måte som fast rente på banklån. Fastpris gir deg bedre forutsigbarhet og kontroll på strømutgiftene dine.

Bestill fastpris

Hva består strømregningen av?

Det er ikke alltid så enkelt å forstå seg på strøm, da det er mange ulike begreper og lett å bli forvirret. Vi har laget et innlegg som forklarer hva strømregningen din består av. 

Strømregningen forklart

Siste artikler

02.juli.2024

Ny hurtigladestasjon på Smøla

Energi - av Bård Munkhaug

Nå kan både smølaværinger, hyttefolk og turister lade bilen lynkjapt med det splitter nye hurtigladetilbudet på Hopen. Et lokalt og energisk samarbeid har bokstavelig talt gitt en effekt på 200 kW i ladekontaktene hos øyas nyeste ladeanlegg.
Les mer
20.mars.2024

Hjelp, tips og triks i den nye Mitt NEAS-appen

Energi - av Linn A. Djuvsland

I den nye Mitt NEAS appen får du mer funksjonalitet, bedre visninger av ting som spotpris og nettleie + mye mye mer. Målet er at denne appen skal være en god hjelper i hverdagen slik at du kan spare penger med bevisst strømforbruk og få maks utbytte av dine NEAS-produkter. Vi skal forklare nærmere her...
Les mer
22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer

Våre tips til å spare penger på strømmen

Ved å få innsikt i når på døgnet strømprisen er høyest og flytte noe av forbruket bort fra dette tidspunktet - kan du spare endel. Innsikt i eget strømforbruk er også nyttig for å spare strøm der du kan.

Se våre tips


Relevante saker om strøm

Relevante saker om nettleie

 

Noe du ikke fant?

Er det noe du savner? Ting du liker svært godt, eller forslag til små endringer som vil gjøre denne siden enda bedre?

Send gjerne inn tilbakemeldinger, ris og ros til neas@neas.mr.no - På forhånd: tusen takk!