NEAS praktiserer «åpent fibernett», og vi tilbyr mørkfiber / bølgelengde / kapasitet til potensielle leverandører. NEAS utveksler også VLAN mot ulike samarbeidspartnere regionalt- og nasjonalt. Forespørsel om slik tilgang rettes til bedrift@neas.mr.no

Kartutsnitt over NKOM-områder

Kartutsnitt over NKOM-områder