Plusskundeavtale

Avtalen for deg som produserer strøm

 

En plusskundeavtale er en avtale mellom en forbruker og en kraftleverandør. En plusskunde er en person eller bedrift som både forbruker strøm fra det offentlige nettet og produserer sin egen elektrisitet ved hjelp av fornybare energikilder som f.eks solcellepanel.

Hvis du har et solcellepanel, er det nødvendig å ha en plusskundeavtale med en kraftleverandør for å dra nytte av solenergien.

Solcellepaneler kan produsere mer elektrisitet enn det du selv bruker i øyeblikket. Med en plusskundeavtale kan du sende overskuddsstrømmen tilbake til strømnettet. Dette sikrer at du får betalt for den ekstra energien du produserer.

 

Plusskunde Spotpris

Vi kjøper din overskuddsstrøm for spotprisen i ditt område + 10 øre

Plusskunde Spotpris er en ordning der NEAS kjøper overskuddsstrømmen fra plusskunder til en pris som er lik spotprisen i kundens område, med en tilleggssats på 10 øre per kWh produsert.

I korte trekk tilbyr vi følgende:

 • Vi kjøper den overskuddsstrømmen du produserer, men ikke har behov for selv.
 • Uansett hvilken kraftavtale du har med oss, har du muligheten til å bli en plusskunde.
 • Vi betaler deg spotpris + 10 øre for den overskuddsstrømmen du selger til oss.
 • Denne prisen er uten merverdiavgift.
 • For å gjøre det enkelt for deg å holde oversikt, vil du tydelig se hvor mye strøm du har solgt oss på fakturaen din.
 • Tilgjengelig for kunder i Midt-Norge (NO3).

Priseksempel med NEAS Spot + plusskundeavtale

Du betaler

 • Gjeldende spotpris for forbruket ditt i den timen du bruker strømmen.
 • Månedlig fastbeløp på kr 49,-.
 • Påslag inkludert elsertifikat
  (for tiden 4,99 øre inkl. mva per kWh).
 • Ved papirfaktura kommer det i tillegg et gebyr på kr 19,-.
 • Endring i pris eller vilkår varsles kunden minimum 30 dager før endringen trer i kraft, på epost eller SMS
 • Vi betaler deg spotpris + 10 øre for den overskuddsstrømmen du selger til oss.
 • Tilgjengelig for kunder i Midt-Norge (NO3).

 strompris.no kan du sammenligne forskjellige strømavtaler. 

 

Bli kontaktet

 

Vilkår for vår plusskundeavtale for privatmarkedet

Levert produksjon til NEAS avregnes til avtalt pris (spotpris + 10 øre eks. mva.) og gjelder spotpris fra strømbørsen Nordpool i område der strømmen leveres. Avregning av plusskunder (spotpris time for time) skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura. Plusskundeavtale betinger at man i tillegg er strømkunde hos NEAS på samme målepunkt som plusskundeavtalen. Bindingstid på avtalen følger eventuell bindingstid på strømproduktet. Det vil si at for strømprodukter uten bindingstid gjelder ordinære regler for opphør. For avtaler med bindingstid (eksempelvis fastpris) er også plusskundeavtalen bindende i tilsvarende periode.