NEAS Basis

NEAS-basis er for øyeblikket ikke tilgjengelig for nytegning

I strømmarkedet er det nå perioder med høye priser som skaper mye usikkerhet og store svingninger i strømprisen.

Det gjør at vi dessverre ikke kan tilby produktet basispris til nye kunder og kunder med spotpris. 

 

For eksisterende NEAS Basis-kunder

Dette er vår standard variable strømavtale, hvor prisen justeres etter utvikling i markedet. Din pris følger markedsprisen i etapper. Vi varsel deg om prisendringer 30 dager før de trer i kraft, slik at du alltid har forutsigbarhet. 

Du betaler

  • Den til en hver tid gjeldende Basispris i øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp på kr 33, -
  • Påslag inkludert elsertifikat (for tiden 4,99 øre inkl. mva per kWh).
  • Avtalen har ingen oppsigelsestid.
  • Ved papirfaktura kommer det i tillegg et gebyr på kr 19,-.

Se avtalevilkår her

Mer informasjon om strømavtalen og priser finner du inne i Min Side.

Logg inn i Min Side

 

Sammenlign strømavtaler på strompris.no.
Her finner du prisoversikt på NEAS Basis.