Vi pusser opp nettsiden vår! Design og farger vil derfor variere litt fra side til side. Har du innspill eller tilbakemeldinger tar vi gjerne imot de på: web@neas.mr.no.

Betalings-forsikring.

En trygghet mot det uforutsette

Er det noe vi har lært av 2020 så er det at livet er uforutsigbart. Etter et år med enorme endringer i samfunnet slik vi kjenner det, har trygghet rundt helse og jobbsikkerhet blitt ekstra viktig for mange.

Med betalingsforsikring fra NEAS kan du senke skuldrene rundt de uforutsette tingene som arbeidsledighet, svingninger i arbeidsmarkedet, plutselig sykdom og sykemelding, eller vær/lyn-skader på teknisk utstyr.

Liten kostnad, mindre bekymringer i hverdagen

Du kan enkelt legge til Betalingsforsikring for kr 1,50 per dag.

 

Jeg ønsker Betalingsforsikring

Hva dekker forsikringen?

Om du eller noen i din husstand blir sykmeldt eller arbeidsledig/permittert betaler du:

• 0,- i strømregning *

Forsikringen dekker strøm og nettleie fra NEAS i inntil 6 måneder.

• 0,- i bredbåndskostnader (inkludert Full Dekning) *

Forsikringen dekker TV-og Internettkostnader fra NEAS i inntil 6 måneder

• 0,- for øvrige tilleggsprodukter *

Forsikringen dekker produkter med abonnement eller nedbetaling over strømregningen, for eksempel elbil-lader.

• 0,- i kommunale avgifter *

Forsikringen dekker kommunale avgifter i inntil 6 måneder (Inkluderer ikke eiendomsskatt)

*Samlet utbetaling per måned for strøm, bredbånd og kommunale avgifter er inntil kr 6 000. Forsikringen gjelder dersom du eller noen i din husstand som bidrar til å betale faste utgifter skulle bli sykmeldt eller arbeidsledig/permittert. Arbeidsledighet og permittering må være ufrivillig. Informasjon om gjeldende karens og ventetid opplyses om i forsikringsdokumentene.

 

I tillegg dekker forsikringen:

• Du slipper å betale egenandel på din innboforsikring ved lynskade på elektrisk utstyr, inntil kr 6 000.

• Ved dødsfall/uførhet utbetales et engangsbeløp, inntil kr 36 000.

 

60 dager ventetid

Fra bestillingsdato gjelder 60 dager ventetid før du kan benytte forsikringen til å melde et krav knyttet til arbeidsledighet eller sykemelding.

 

Gjelder for 1 husstand

Dersom du har kundeforhold på flere adresser så gjelder forsikringen for 1 husstand, og primært for din bostedsadresse. Ønsker du at forsikringen skal gjelde en annen adresse eller på flere adresser, eksempel hytte, er det bare å gi kundesenteret beskjed om dette.

 

Hva koster forsikringen?

Betalingsforsikringen koster kr 1,50 per dag. Dette beløpet legges til som en tilleggstjeneste på strøm eller bredbåndsfakturaen din.

Betingelser, vilkår og hjelp

Hvem kan kjøpe forikring

  • Du er mellom 18 og 65 år
  • Du er fullt arbeidsfør, i jobb minimum 18 timer per uke
  • Du kjenner ikke til eller burde ha grunn til å regne med fremtidig arbeidsledighet eller permitering
  • Du har en avtale hos NEAS på strøm, TV eller Internett
  • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på
71 56 55 25 hvis du har spørsmål
eller behov for hjelp.

Har du spørsmål om en aktiv skadesak, kontakt oss på telefon
400 34 440.

Fra bloggen

08.mars.2021

Hva er opprinnelsesgaranti?

Energi - av Jørgen Klokseth

Når du velger lokal fornybar energi inn i din strømavtale, får du et garantibevis på at vi skal kjøpe inn like mye fornybar energi som du selv bruker.
Les mer
09.mars.2021

Vi digger vannkraft!

Energi - av Jørgen Klokseth & Bjarne Stangvik

Mesteparten av strømmen som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraft er en fornybar energikilde hvor vannfallsenergi blir omgjort til elektrisitet.
Les mer
09.mars.2021

Hva er fornybar energi?

Energi - av Jørgen Klokseth

Fornybare energikilder er ressurser som aldri går tomme - de fornyer seg selv på kort tid.
Les mer