KBBL-avtalen

Vi har en samarbeidsavtale med KBBL som gir alle KBBL-medlemmer rabatt på strømavtalen NEAS Innkjøpspris.

Innkjøpspris er en strømavtale der du betaler det samme for strømmen som det vi kjøper den for. Prisen følger kraftmarkedets svingninger, og vil variere avhengig av tilgang på- og etterspørsel etter kraft.

Du betaler

  • Spotpris + månedlig beløp på kr 39,- (vanligvis 49,-)
  • Et tillegg for elsertifikat som for tiden er på 4,99 øre pr. kWh. Dette er en ordning som er vedtatt av Stortinget med hensikt å fremme utbygging av fornybare energikilder.
Fordeler med KBBL-avtalen:
  • Rabattert pris for deg som er medlem i KBBL
  • Innkjøpspris er historisk sett den billigste avtalen over tid
  • Du betaler aldri mer enn NEAS betaler for strømmen