Strøm, Internett og TV til nabolaget.

Kraft og fiber til nabolaget!

NEAS AS produserer og leverer fornybar strøm, bygger ut og leverer bredbåndstjenester på Nordmøre.

Siden 1920 har vårt eldste kraftverk Skar produsert fornybar energi til våre nabolag på Nordmøre. 

NEAS AS eier og drifter fire vann- og elvekraftverk som årlig produserer 182 GWh med fornybar energi. 

Dette er nok til å forsyne 7280 bolighus med strøm, hvert eneste år!

Grøa Kraftverk

Elvekraftverket Grøa ble satt i drift i 1999/2000 og er det største kraftverket vi eier. Kraftverket henter krefter fra elva Grøa som ligger 405 meter over havet i Dalasetra i Grøadalen. 


Reinset kraftverk

Reinset ligger i Sunndal Kommune og ble startet opp i 1948. Kraftverket henter energi fra et fall på 263 meter fra Rennsetvatnet. 


Skar Kraftverk

Skar er et småkraftverk som ble satt i drift i 1920. Skar ligger ved Meisingset i Tingvoll Kommune. 


Ulvund Kraftverk

Ulvund er et elvekraftverk og henter kreftene fra Ålvundelva i Sunndal Kommune. 


Kraft til nabolaget siden 1907

En høstdag i 1907 blir Kristiansunds Gassverk AS stiftet av grosserer Fred G. Juell. Gassledninger blir lagt til alle bydeler, mens elektriske ledninger kun blir lagt på Kirkelandet. Den 9. april 1908 blir den første gassleveransen sendt gjennom ledningene. Et knapt år senere kommer strømmen – levert fra en gassdrevet likestrømsgenerator på 100 hestekrefter.

Nabolaget trenger strøm

Forbruket stiger under første verdenskrig. I 1917 kjøper Kristiansund Skarvassdraget og setter i gang utbygging av vannkraftverk. Kristiansund kjøper elektrisitetsforsyningen til gassverket og Kristiansund Elektrisitetsverk blir operativt i 1919. Kun uker senere blir Skar Kraftverk satt i produksjon. 

Historien gjentar seg 80 år senere

I 1982 går flere bedrifter sammen om å stifte Nordmøre Kabel TV (NKTV). Oppstarten tar litt tid og flere av bedriftene mister engasjementet. Oddstøl Elektronikk ender opp som eneeier. I 1988 knyttes husstandene i Brunsvika nabolag til nettet. 

NEAS blir født 

I 1990 blir Nordmøre Energiverk stiftet - som en sammenslåing av åtte energiselskap. Selskapet stifter NEAS Bredbånd i 2003 og kjøper NKTV året etter. Nabolagets behov for telekommunikasjon øker og stadig nye tjenester tilkommer. I 2010 starter Regionalnettprosjektet - en omfattende renovering av energiforsyningen i Kristiansund og Frei. 

En del av NEAS-gruppen

I 2021 skilte nettselskapet NEAS Nett og strømprodusenten NEAS AS lag. NEAS Nett ble omdøpt til Mellom AS og strømprodusenten beholdt NEAS-navnet.

I dag er begge selskapene endel av NEAS Gruppen, sammen med selskapene West Elektro, Vitnett og NEAS Konsern AS. NEAS Gruppen er et av Midt-Norges største innenfor energi og bredbånd. 

Les mer om NEAS-gruppen

Flere bein å stå på

I tillegg til å produsere fornybar strøm, utbygging og leveranse av bredbåndsteknologi, tilbyr NEAS AS i dag mange fremtidsrettede tjenester til nordmøringene. Alt fra  energioptimaliseringtjenester til bedrifter, solceller, smarthusprodukter, elbillader, TV- og strømmeprodukter og mobilabonnement. 

Åpenhetsloven

Våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte skal være trygge på at våre produkter og tjenester er produsert på en måte som sikrer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette ansvaret ivaretar vi gjennom våre rutiner, kontrakter og avtaler for samarbeid. NEAS Konsern AS følger opp lovkravene på vegne av alle selskapene i konsernet.

Redegjørelse

NEAS Gruppen gjennomfører kartlegginger av våre verdikjeder for å sikre at vi oppfyller kravene i Åpenhetsloven. Vår redegjørelse er klar for styrebehandling og vil bli lagt ut på denne siden når den er signert. Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon.

Redegjørelse for åpenhetsloven

Informasjon

Har du spørsmål om vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, ta gjerne kontakt med oss via skjemaet på NEAS Gruppens nettside.

Les mer på neasgruppen.no

Siste nytt

07.desember.2023

Markedsblikk for desember 2023

På jobben - av Turid H. Sevaldsen

De mest omsatte futureskontraktene på det nordiske strømmarkedet steg i pris i november. Til gjengjeld faller gassmarkedet, selv om det har vært en kald avslutning på høsten.
Les mer
01.desember.2023

Film og serietips til jul og nyttår

TV - av Linn A. Djuvsland

Harry Potter-maraton, Skomaker andersen eller håpløs romantikk med Jude Law og Cameron Diaz? Hva er din ultimate julefavoritt? Her finner du våre beste TV-tips til jul og nyttår!
Les mer
08.november.2023

Markedsblikk for November 2023

På jobben - av Turid H. Sevaldsen

Den helt store begivenheten på markedene i oktober var selvsagt terrorangrepet i Israel og det påfølgende krigsutbruddet, med konsekvenser som markedene fortsatt prøver å finne ut av.
Les mer