Hvorfor er strømprisene fortsatt høye i 2021?

01.juni.2021 - Energi - av Jørgen Klokseth
I dette innlegget finner du svar på hvorfor det så langt i 2021 har vært høye strømpriser.

Strømmarkedet i Norge er en del av det Nordiske strømmarkedet. Gjennomsnittsprisen på strøm for Norden var nesten 5 ganger høyere i mai i år enn i 2020 - strømprisen i mai 2021 var faktisk den høyeste prisen for mai måned de siste 10 årene. 

Hvorfor er strømprisene høyere nå?

Strømprisene påvirkes av mange variabler, og vi har sett i 2021 at den varierer mer enn tidligere. For mai måned gjorde kaldere vær at bruken av gass til oppvarming i Europa økte, som resulterte i en høyere gasspris. En høy gasspris kombinert med en stigende Co2-pris betyr økt etterspørsel etter fornybar strøm og økte strømpriser. Spesielt ser vi dette for strømprisene i Sør-Norge. 

I vår region påvirkes strømprisen mye av været - både med tanke på produksjon og etterspørsel. Det var mye fint vær i mai, med lite nedbør og mindre vind. Dette gjorde at vi fikk mindre fornybar kraft tilgjengelig, og bidro til at både spotprisen nå og frem i tid øker så lenge etterspørselen etter energi er høy. 

Hvordan påvirkes vi i Norge av Europa fremover? 

I Norge produserer vi mye fornybar energi, og har akkurat for øyeblikket stort overskudd av kraft. De nærmeste årene skal mye elektrifiseres, og dette vil øke forbruket og føre til at vi i perioder må hente kraft fra utlandet. Derfor ser vi nå at infrastruktur for å utveksle strøm over landegrensene har blitt oppgradert. Dette er ikke bare en forutsetning for det grønne skiftet, det gjør også at vi blir med på mye av den samme utviklingen som i resten av Europa. 

Hvordan ser det ut for resten av sommeren? 

Prognosene for de neste månedene og tredje kvartal viser at strømprisen i snitt forventes å holde seg på samme høye nivå som vi hadde i mai. Prisene vil også variere i mye større grad enn tidligere, og påvirkes av vær og vind i både Norge og Europa. 

Hva kan du gjøre for å redusere strømregningen? 

Høye strømpriser og påvirkning fra Europa føles veldig fjernt for oss alle, men det er fremdeles slik at den billigste strømmen, er strømmen som ikke brukes. For å få bedre oversikt over strømforbruket ditt anbefaler vi at du laster ned vår nye app - Mitt Neas. Der får du god oversikt over strømforbruket - rett i lomma!

Med våre smarthusløsninger gir vi deg også mulighet til å aktivt sture strømforbruket ditt på en bedre måte - i tillegg til at komforten i hjemme ditt øker. Vi har gunstige priser på ulike startpakker med mulighet for rentefri nedbetaling over strømregningen.

Les mer og bestill smarthus

Les mer og last ned Mitt Neas

20.mars.2024

Hjelp, tips og triks i den nye Mitt NEAS-appen

Energi - av Linn A. Djuvsland

I den nye Mitt NEAS appen får du mer funksjonalitet, bedre visninger av ting som spotpris og nettleie + mye mye mer. Målet er at denne appen skal være en god hjelper i hverdagen slik at du kan spare penger med bevisst strømforbruk og få maks utbytte av dine NEAS-produkter. Vi skal forklare nærmere her...
Les mer
22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE