Hva er elsertifikater?

08.mars.2021 - Energi - av Camilla Husby Ludviksen
Elsertifikater er en støtteordning for energi produsert fra fornybare energikilder.

Ordningen stimulerer til utbygging av produksjonsanlegg basert på fornybare energikilder som vann-, vind-, sol- og bioenergi i Norge og Sverige. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat forvalter ordningen i Norge. Kraftprodusenter som er godkjent innenfor ordningen mottar elsertifikater basert på sin produksjonen, mens strømkundene er pålagt å kjøpe elsertifikater basert på sitt forbruk. 

En støtteordning for å bevare naturen og nabolaget

Et kraftverk som er godkjent for elsertifikater mottar et elsertifikat per produserte megawatttime (MWh). Etterspørselen etter elsertifikater dannes ved at kraftleverandører og strømkunder (elsertifikatpliktige) er pålagt å dekke en gitt andel av strømmen de selger og kjøper av elsertifikater. Fornybarprodusentene får da både inntekt fra kraftproduksjonen og fra elsertifikatordningen. Slik blir lønnsomheten for produksjon av fornybar energi høyere, og det er godt nytt for naturen og nabolaget! Neas produserer fornybar energi via vannkraft, noe vi er veldig stolt av.

Denne filmen fra NVE (Norges Vassdrag- og energidirektorat) forklarer godt hva elsertifikater er:


 

Hvorfor må du betale for elsertifikater?

Du som strømkunde finansierer ordningen gjennom at din kraftleverandør legger en kostnad for elsertifikat inn i strømregningen. Du finner mer informasjon om gjeldende elsertifikatpriser under hver enkelt strømavtale

Et spleiselag for fremtiden

Sertifikatkostnaden økte gradvis fra 2013 til 2020, før den nå gradvis vil falle mot null fram til 2035. Samtidig ventes strømprisen å bli lavere på grunn av økt produksjon, noe som drar dine totale strømutgifter ned igjen. Dermed er dette spleiselag mellom deg som kunde og de eksisterende kraftprodusentene - for å ta vare på naturen og nabolaget.

Strømfakturaen forklart

20.mars.2024

Hjelp, tips og triks i den nye Mitt NEAS-appen

Energi - av Linn A. Djuvsland

I den nye Mitt NEAS appen får du mer funksjonalitet, bedre visninger av ting som spotpris og nettleie + mye mye mer. Målet er at denne appen skal være en god hjelper i hverdagen slik at du kan spare penger med bevisst strømforbruk og få maks utbytte av dine NEAS-produkter. Vi skal forklare nærmere her...
Les mer
22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE