< Tilbake til bloggen

Hva er elsertifikater?

08.mars.2021 - Energi - av Camilla Husby Ludviksen
Elsertifikater er en støtteordning for energi produsert fra fornybare energikilder.

Ordningen stimulerer til utbygging av produksjonsanlegg basert på fornybare energikilder som vann-, vind-, sol- og bioenergi i Norge og Sverige. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat forvalter ordningen i Norge. Kraftprodusenter som er godkjent innenfor ordningen mottar elsertifikater basert på sin produksjonen, mens strømkundene er pålagt å kjøpe elsertifikater basert på sitt forbruk. 

En støtteordning for å bevare naturen og nabolaget

Et kraftverk som er godkjent for elsertifikater mottar et elsertifikat per produserte megawatttime (MWh). Etterspørselen etter elsertifikater dannes ved at kraftleverandører og strømkunder (elsertifikatpliktige) er pålagt å dekke en gitt andel av strømmen de selger og kjøper av elsertifikater. Fornybarprodusentene får da både inntekt fra kraftproduksjonen og fra elsertifikatordningen. Slik blir lønnsomheten for produksjon av fornybar energi høyere, og det er godt nytt for naturen og nabolaget! Neas produserer fornybar energi via vannkraft, noe vi er veldig stolt av.

Denne filmen fra NVE (Norges Vassdrag- og energidirektorat) forklarer godt hva elsertifikater er:


 

Hvorfor må du betale for elsertifikater?

Du som strømkunde finansierer ordningen gjennom at din kraftleverandør legger en kostnad for elsertifikat inn i strømregningen. Du finner mer informasjon om gjeldende elsertifikatpriser under hver enkelt strømavtale

Et spleiselag for fremtiden

Sertifikatkostnaden økte gradvis fra 2013 til 2020, før den nå gradvis vil falle mot null fram til 2035. Samtidig ventes strømprisen å bli lavere på grunn av økt produksjon, noe som drar dine totale strømutgifter ned igjen. Dermed er dette spleiselag mellom deg som kunde og de eksisterende kraftprodusentene - for å ta vare på naturen og nabolaget.

Strømfakturaen forklart

12.oktober.2021

Få bedre kontroll over strømfakturaen

Energi - av Bård Munkhaug

De høye strømprisene skaper bekymringer for mange av oss. Det finnes heldigvis tiltak. Strøm til fast pris vil gjøre hverdagen din litt mer forutsigbar.
Les mer
04.oktober.2021

Rettferdig og smart ladeløsning for borettslag

Energi - av Fredrik Skogrand

Sommerferien er over og mange har tilbragt noen timer i bilen i løpet av ferietiden. Kanskje er du en av de som venter på en splitter ny elbil?
Les mer
01.juni.2021

Hvorfor er strømprisene fortsatt høye i 2021?

Energi - av Jørgen Klokseth

I dette innlegget finner du svar på hvorfor det så langt i 2021 har vært høye strømpriser.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE

Ikke gå glipp av det vi legger ut! Her kan du abonnere på vårt nyhetsbrev slik at du holder deg oppdatert!