Vi pusser opp nettsiden vår! Design og farger vil derfor variere litt fra side til side. Har du innspill eller tilbakemeldinger tar vi gjerne imot de på: web@neas.mr.no.

< Tilbake til bloggen

Hva er elsertifikater?

08.mars.2021 - Kategori 1 - av Camilla Husby Ludviksen
Elsertifikater er en støtteordning for energi produsert fra fornybare energikilder.

Ordningen stimulerer til utbygging av produksjonsanlegg basert på fornybare energikilder som vann-, vind-, sol- og bioenergi i Norge og Sverige. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat forvalter ordningen i Norge. Kraftprodusenter som er godkjent innenfor ordningen mottar elsertifikater basert på sin produksjonen, mens strømkundene er pålagt å kjøpe elsertifikater basert på sitt forbruk. 

En støtteordning for å bevare naturen og nabolaget

Et kraftverk som er godkjent for elsertifikater mottar et elsertifikat per produserte megawatttime (MWh). Etterspørselen etter elsertifikater dannes ved at kraftleverandører og strømkunder (elsertifikatpliktige) er pålagt å dekke en gitt andel av strømmen de selger og kjøper av elsertifikater. Fornybarprodusentene får da både inntekt fra kraftproduksjonen og fra elsertifikatordningen. Slik blir lønnsomheten for produksjon av fornybar energi høyere, og det er godt nytt for naturen og nabolaget! Neas produserer fornybar energi via vannkraft, noe vi er veldig stolt av.

Denne filmen fra NVE (Norges Vassdrag- og energidirektorat) forklarer godt hva elsertifikater er:


 

Hvorfor må du betale for elsertifikater?

Du som strømkunde finansierer ordningen gjennom at din kraftleverandør legger en kostnad for elsertifikat inn i strømregningen. Du finner mer informasjon om gjeldende elsertifikatpriser under hver enkelt strømavtale

Et spleiselag for fremtiden

Sertifikatkostnaden økte gradvis fra 2013 til 2020, før den nå gradvis vil falle mot null fram til 2035. Samtidig ventes strømprisen å bli lavere på grunn av økt produksjon, noe som drar dine totale strømutgifter ned igjen. Dermed er dette spleiselag mellom deg som kunde og de eksisterende kraftprodusentene - for å ta vare på naturen og nabolaget.

Strømfakturaen forklart

09.mars.2021

Vi digger vannkraft!

Energi - av Jørgen Klokseth & Bjarne Stangvik

Mesteparten av strømmen som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraft er en fornybar energikilde hvor vannfallsenergi blir omgjort til elektrisitet.
Les mer
09.mars.2021

Hva er fornybar energi?

Energi - av Jørgen Klokseth

Fornybare energikilder er ressurser som aldri går tomme - de fornyer seg selv på kort tid.
Les mer
08.mars.2021

Hva er opprinnelsesgaranti?

Energi - av Jørgen Klokseth

Når du velger lokal fornybar energi inn i din strømavtale, får du et garantibevis på at vi skal kjøpe inn like mye fornybar energi som du selv bruker.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE

IKKE GÅ GLIPP AV DET VI LEGGER UT! HER KAN DU ABONNERE PÅ VÅRT NYHETSBREV SLIK AT DU HOLDER DEG OPPDATERT.