Hva er elsertifikater?

08.mars.2021 - Energi - av Camilla Husby Ludviksen
Elsertifikater er en støtteordning for energi produsert fra fornybare energikilder.

Ordningen stimulerer til utbygging av produksjonsanlegg basert på fornybare energikilder som vann-, vind-, sol- og bioenergi i Norge og Sverige. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat forvalter ordningen i Norge. Kraftprodusenter som er godkjent innenfor ordningen mottar elsertifikater basert på sin produksjonen, mens strømkundene er pålagt å kjøpe elsertifikater basert på sitt forbruk. 

En støtteordning for å bevare naturen og nabolaget

Et kraftverk som er godkjent for elsertifikater mottar et elsertifikat per produserte megawatttime (MWh). Etterspørselen etter elsertifikater dannes ved at kraftleverandører og strømkunder (elsertifikatpliktige) er pålagt å dekke en gitt andel av strømmen de selger og kjøper av elsertifikater. Fornybarprodusentene får da både inntekt fra kraftproduksjonen og fra elsertifikatordningen. Slik blir lønnsomheten for produksjon av fornybar energi høyere, og det er godt nytt for naturen og nabolaget! Neas produserer fornybar energi via vannkraft, noe vi er veldig stolt av.

Denne filmen fra NVE (Norges Vassdrag- og energidirektorat) forklarer godt hva elsertifikater er:


 

Hvorfor må du betale for elsertifikater?

Du som strømkunde finansierer ordningen gjennom at din kraftleverandør legger en kostnad for elsertifikat inn i strømregningen. Du finner mer informasjon om gjeldende elsertifikatpriser under hver enkelt strømavtale

Et spleiselag for fremtiden

Sertifikatkostnaden økte gradvis fra 2013 til 2020, før den nå gradvis vil falle mot null fram til 2035. Samtidig ventes strømprisen å bli lavere på grunn av økt produksjon, noe som drar dine totale strømutgifter ned igjen. Dermed er dette spleiselag mellom deg som kunde og de eksisterende kraftprodusentene - for å ta vare på naturen og nabolaget.

Strømfakturaen forklart

12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
11.juli.2022

Ny nettleie fra 1. juli 2022

Energi - av Camilla Husby Ludviksen

I Norge er det de regionale nettselskapene som krever inn nettleie og myndighetene regulerer hva nettselskapene kan kreve inn. 1. juli trådte den nye nettleiemodellen i kraft.
Les mer
19.januar.2022

Ingen kompensasjon for høye strømpriser i desember

Energi - av Bård Munkhaug

Kunder som er bosatt i Midt-Norge vil ikke bli kompensert etter Regjeringens kompensasjonsordning for høy strømpris i desember 2021.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE

Ikke gå glipp av det vi legger ut! Her kan du abonnere på vårt nyhetsbrev slik at du holder deg oppdatert!