Vilkår for våre strømavtaler

FastPris
FastPris sikrer strømpris til fast pris i oppgitt kontraktsperiode. Avtale om FastPris kan ikke sies opp i kontraktsperioden. For avtale om FastPris vil det ved kontraktsbrudd bli beregnet over eller underkurs. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli avregnet etter NEAS BasisPris.

InnkjøpsPris
NEAS InnkjøpsPris beregnes månedlig på bakgrunn av et veid gjennomsnitt av kraftbørsen Nord Pool sin El-spot områdepris.
”Veid” betyr at det tas hensyn til at strømforbruket hos kundene varierer time for time gjennom døgnet og måned for måned gjennom året. Fordelingen av forbruket er basert på et gjennomsnitt av forbruket hos husholdningskundene i NEAS-området. I tillegg til månedsprisen på børsen kommer merverdiavgift og et fastbeløp på kroner 49,- per måned.

InnkjøpsPris SAFE
InnkjøpsPris SAFE er InnkjøpsPris med en tilleggsforsikring mot høye priser (se også informasjon ovenfor under InnkjøpsPris). Ved inngåelse av InnkjøpsPris SAFE avtales et øvre pristak. Dette pristaket koster kroner 49,- per måned.

Pristaket utgjør den gjeldende prisen i alle måneder der kundens respektive gjennomsnittlige områdepris overstiger taket. Denne områdeprisen er etterrettelig og finnes lett tilgjengelig på Nord Pool ASA sine hjemmesider. InnkjøpsPris Safe forutsetter strømavtalen InnkjøpsPris. Avtalen kan ikke sies opp i kontraktsperioden. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli avregnet etter NEAS BasisPris.

Fornybar strøm
Fornybar strøm er basert på innkjøpspris + 59,-.Fornybar energi inkluderer garanti for at strømmen du bruker er produsert fra fornybare energikilder.

BasisPris
BasisPris er vårt standard produkt for kunder uten avtale. Endringer i BasisPris varsles på våre nettsider og pr.e-post 14 dager før prisen endres.

Oppsigelse av avtaler i kontraktsperioden
For oppsigelse av avtaler med bindingstid før kontraktsperioden er over påløper et administrasjonsgebyr på kroner 490,-. I tillegg blir det beregnet eventuell over- eller underkurs.

For InnkjøpsPris SAFE vil oppsigelse av avtalen i bindingstiden utløse et administrasjonsgebyr på kroner 280,-.

For øvrig gjelder Energi Norge sine standard vilkår for leveranse av elektrisk kraft