Vilkår for våre strømavtaler


NEAS SPOT

NEAS SPOT hentes time for time fra kraftbørsen Nord Pool sin områdepris. I tillegg til denne prisen er det et tillegg for merverdiavgift, påslag inkl lovpålagte elsertifikater og et fastbeløp per måned.
Dersom du har bestilt NEAS SPOT i en kampanje kan det være avtalt andre priser. I slike tilfeller er det pris på bestillingsbekreftelsen som er gjeldende. 

Endringer i NEAS SPOT varsles på våre nettsider og sms, brev eller e-post.


NEAS BASIS

NEAS BASIS er vår standard variabele strømavtale, og er vårt standardprodukt. Endringer i NEAS BASIS varsles på våre nettsider og sms, brev eller e-post 14 dager før prisen endres. 
I tillegg til oppgitt basispris kommer påslag inkl lovpålagte elsertifikater og et fastbeløp per måned.


NEAS FAST

NEAS FAST sikrer strømpris til fast pris i oppgitt kontraktsperiode. Avtale om NEAS FAST kan ikke sies opp i kontraktsperioden. For avtale om NEAS FAST vil det ved kontraktsbrudd bli beregnet over eller underkurs. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli avregnet etter NEAS BASIS.
Avtalt fastpris inkluderer påslag inkl lovpålagte elsertifikater og har i tillegg et fastbeløp per måned.


Lokal Fornybar

Lokal Fornybar er et valgfritt tilleggsprodukt som kommer i tillegg til din strømavtale med et fast beløp pr måned. Lokal fornybar garanterer at vi kjøper Opprinnelsesgarantier fra lokale vannkraftverk tilsvarende ditt faktiske strømforbruk. En opprinnelsesgaranti er et bevis på at en viss mengde strøm, 1 MWh, er produsert fra en spesifisert energikilde, i et gitt år.

Vi følger bransjenormen og dens krav for opprinnelsesmerket strøm. 

Mer om: Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon. 

NEAS SPOT SAFE

NEAS SPOT SAFE er NEAS SPOT med en tilleggsforsikring mot høye priser (se også informasjon ovenfor under NEAS SPOT). Ved inngåelse av NEAS SPOT SAFE avtales et øvre pristak. Tilleggsproduktet har er priset med et fast beløp per måned. 


Pristaket utgjør den gjeldende prisen per time der kundens respektive områdepris overstiger taket. Denne områdeprisen er etterrettelig og finnes lett tilgjengelig på Nord Pool ASA sine hjemmesider. NEAS SPOT SAFE forutsetter strømavtalen NEAS SPOT. Avtalen kan ikke sies opp i kontraktsperioden. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli avregnet etter NEAS BASIS.


Oppsigelse av avtaler i kontraktsperioden

Ved oppsigelse av fastprisavtaler med bindingstid før kontraktsperioden er over, påløper et administrasjonsgebyr på kroner 490,-. I tillegg blir det beregnet eventuell over- eller underkurs.


For NEAS SPOT SAFE og andre strømavtaler vil oppsigelse av avtaler med bindingstid utløses et administrasjonsgebyr månedsbeløp på kroner 280,-.


Kostnad for papirfaktura

Av miljøhensyn oppfordrer vi alle våre kunder til å velge elektronisk faktura. Dersom det ikke opprettes eFaktura eller e-post faktura vil papirfaktura sendes per post. Papirfaktura koster kr 49,- per faktura.


Flytting

Ved flytting følger strømavtalen kunden til ny adresse. NEAS gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av NEAS som strømleverandør på den nye adressen.


Nettleie

Nettleie kommer i tillegg til avtalt strømpris, og fastsettes av nettselskapet ditt. Det tas forbehold om prisjusteringer ved eventuelle endringer i statlige avgifter og pålegg som er utenfor selgers kontroll.
Standard vilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder.


Personvern

Vi anser personlig informasjon som navn, adresse, e-post og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder ditt abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database. Personvernerklæring.

For øvrig gjelder Energi Norges standardvilkår.