Vilkår for våre strømavtaler

FastPris
FastPris sikrer strømpris til fast pris i oppgitt kontraktsperiode. Avtale om FastPris kan ikke sies opp i kontraktsperioden. For avtale om FastPris vil det ved kontraktsbrudd bli beregnet over eller underkurs. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli avregnet etter NEAS BasisPris.

InnkjøpsPris
NEAS InnkjøpsPris beregnes månedlig på bakgrunn av et veid gjennomsnitt av kraftbørsen Nord Pool sin El-spot områdepris.
”Veid” betyr at det tas hensyn til at strømforbruket hos kundene varierer time for time gjennom døgnet og måned for måned gjennom året. Fordelingen av forbruket er basert på et gjennomsnitt av forbruket hos husholdningskundene i NEAS-området. I tillegg til månedsprisen på børsen kommer merverdiavgift og et fastbeløp på kroner 49,- per måned.

Dersom du har bestilt innkjøpspris i en kampanje kan det være avtalt andre priser. I slike tilfeller er det pris på bestillingsbekreftelsen som er gjeldende. 

InnkjøpsPris SAFE
InnkjøpsPris SAFE er InnkjøpsPris med en tilleggsforsikring mot høye priser (se også informasjon ovenfor under InnkjøpsPris). Ved inngåelse av InnkjøpsPris SAFE avtales et øvre pristak. Dette pristaket koster kroner 49,- per måned.

Pristaket utgjør den gjeldende prisen i alle måneder der kundens respektive gjennomsnittlige områdepris overstiger taket. Denne områdeprisen er etterrettelig og finnes lett tilgjengelig på Nord Pool ASA sine hjemmesider. InnkjøpsPris Safe forutsetter strømavtalen InnkjøpsPris. Avtalen kan ikke sies opp i kontraktsperioden. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli avregnet etter NEAS BasisPris.

Lokal fornybar
Lokal fornybar er et tilleggsprodukt som kommer i tillegg til din strømavtale med kr. 19 per måned (0,62 øre per dag). Lokal fornybar garanterer at vi kjøper Opprinnelsesgarantier fra lokale vannkraftverk tilsvarende ditt faktiske strømforbruk.

BasisPris
BasisPris er vårt standard produkt for kunder uten avtale. Endringer i BasisPris varsles på våre nettsider og pr.e-post 14 dager før prisen endres.

Oppsigelse av avtaler i kontraktsperioden
Ved oppsigelse av fastprisavtaler med bindingstid før kontraktsperioden er over, påløper et administrasjonsgebyr på kroner 490,-. I tillegg blir det beregnet eventuell over- eller underkurs.

For InnkjøpsPris SAFE og andre strømavtaler vil oppsigelse av avtaler med bindingstid  utløse et administrasjonsgebyr på kroner 280,-.

Nettleie
Nettleie kommer i tillegg til avtalt strømpris, og fastsettes av nettselskapet ditt. Det tas forbehold om prisjusteringer ved eventuelle endringer i statlige avgifter og pålegg som er utenfor selgeres kontroll.
For øvrig gjelder Energi Norge sine standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk strøm.

Kostnad for papirfaktura
Av miljøhensyn oppfordrer vi alle våre kunder til å velge elektronisk faktura. Dersom det ikke opprettes eFaktura eller e-post faktura vil papirfaktura sendes per post. Papirfaktura koster kr 49,- per faktura.

Flytting
Ved flytting følger strømavtalen kunden til ny adresse. NEAS gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av NEAS som strømleverandør på den nye adressen.

Personvern
Vi anser personlig informasjon som navn, adresse, e-post og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder ditt abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database. Personvernerklæring. 

For øvrig gjelder Forbrukertilsynets standard vilkår for kraftleveringsavtale