Vilkår for våre strømavtaler

NEAS SPOT

NEAS SPOT hentes time for time fra kraftbørsen Nord Pool sin områdepris. I tillegg til denne prisen er det et tillegg for merverdiavgift, påslag inkl lovpålagte elsertifikater og et fastbeløp per måned.

Dersom du har bestilt NEAS SPOT i en kampanje kan det være avtalt andre priser. I slike tilfeller er det pris på bestillingsbekreftelsen som er gjeldende. 

NEAS SPOT er vårt standardprodukt.

NEAS BASIS

NEAS BASIS er vår standard variabel strømavtale. Endringer i NEAS BASIS varsles på sms, brev eller e-post 30 dager før prisen endres.

I tillegg til oppgitt basispris kommer påslag inkl lovpålagte elsertifikater og et fastbeløp per måned.


NEAS FAST 6/12/36 mnd

NEAS FAST sikrer strømpris til fast pris i oppgitt kontraktsperiode. Avtale om fastpris medfører en gjensidig forpliktelse hvor NEAS forplikter seg til å gi deg som kunde avtalt pris i avtalt periode. Du som kunde kan allikevel løses fra avtalen mot at NEAS sin finansielle kontrakt av gjenstående periode, gjøres opp. Det innebærer at kontrakten selges tilbake til markedet til den gjeldende markedsprisen på det tidspunktet kontrakten sies opp. Dersom dette medfører et økonomisk tap for oss, er du som kunde ansvarlig for å dekke våre kostnader.

Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli avregnet etter NEAS SPOT.

Avtalt fastpris inkluderer påslag inkl lovpålagte elsertifikater og har i tillegg et fastbeløp per måned. Avtalen tilbys kunder med max 40.000kWh i årsforbruk.


Lokal Fornybar

Lokal Fornybar er et tilleggsprodukt som kommer i tillegg til din strømavtale med en fast pris pr kilowatttime (kWh). Lokal fornybar garanterer at vi kjøper Opprinnelses-garantier fra lokale vannkraftverk tilsvarende ditt faktiske strømforbruk.

Endringer i Lokal Fornybar varsles på sms, brev eller e-post 30 dager før prisen endres.

Oppsigelse av avtaler i kontraktsperioden
Ved oppsigelse av fastprisavtaler med bindingstid før kontraktsperioden er over, påløper et administrasjonsgebyr på kroner 490,-. I tillegg blir det beregnet eventuell over- eller underkurs.

For andre strømavtaler med bindingstid vil oppsigelse utløse et administrasjonsgebyr på kroner 280,-.


Kostnad for papirfaktura
Av miljøhensyn oppfordrer vi alle våre kunder til å velge elektronisk faktura. Dersom det ikke opprettes eFaktura eller e-post faktura vil papirfaktura sendes per post. Papirfaktura koster kr 19,- per faktura.

Flytting
Ved flytting innenfor samme prisområde følger strømavtalen kunden til ny adresse. NEAS gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av NEAS som strømleverandør på den nye adressen.


Nettleie
Nettleie kommer i tillegg til avtalt strømpris, og fastsettes av nettselskapet ditt. Det tas forbehold om prisjusteringer ved eventuelle endringer i statlige avgifter og pålegg som er utenfor selgeres kontroll.
For øvrig gjelder Energi Norge sine standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk strøm.


Personvern
Vi anser personlig informasjon som navn, adresse, e-post og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder ditt abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database. Personvernerklæring.


Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren har meldt leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet. Dette forutsetter at kunden uttrykkelig har bedt leverandøren om å begynne levering av strøm før angrefristen er utløpt og kraftleverandøren har gitt opplysninger om angreretten og fremgangsmåten for å benytte denne.


Opplysninger om angrerett
Angrerettskjema (link)
- - -
For øvrig gjelder Forbrukertilsynets standard vilkår for kraftleveringsavtale

Vilkår oppdatert 22.02.2023