Strømregningen forklart

07.september.2021 - Energi - av Camilla Husby Ludviksen
Det er ikke alltid så enkelt å forstå seg på strøm, da det er mange ulike begreper og lett å bli forvirret. Vi skal i dette innlegget forklare hva strømregningen din består av.

Hvor mye vi betaler for strøm avhenger av mange ting.

Dette består strømregningen din av:

  • Strømprisen. Den prisen strømprodusentene til enhver tid får på strømbørsene.
  • Påslaget er det strømleverandørene tar betalt for å tilby tjenestene og strømproduktene sine til deg. Påslaget er per kWh og/eller et fast månedsbeløp. En andel av påslaget går også til å betale lovbestemte elsertifikater.
  • Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt. Nettleien er delt inn i et fast ledd og et variabelt ledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Nettleien avhenger også av hva det koster å bygge og drifte strømnettet i din region.
  • Avgiftene består av elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift. Nettselskapene krever inn avgiftene på vegne av myndighetene. Deler av landet er fritatt for noen av avgiftene.
  • En del strømleverandører tilbyr én felles faktura, såkalt gjennomfakturering.

Kilde: Energi Norge 

Forbruksmønsteret styrer hvor mye du betaler for strøm

Fyrer du for kråka? Å redusere innetemperaturen med én grad reduserer energiforbruket med 5% per år. Etterisolering og montering av sparedusj er andre effektive tiltak for å spare strøm.


Smarte løsninger kan gi lavere strømutgifter

Elsker du duppeditter? Både strøm og nettleie avhenger av strømforbruket ditt, hvor mye du bruker og når på døgnet du bruker strøm. Etter innføringen av smarte strømmålere (AMS) kan du skaffe deg duppeditter som kan gi deg lavere strømutgifter. Ta kontakt med din strømleverandør.


Slik kan du følge med på strømforbruket ditt

Liker du å ha full kontroll? Mange strømleverandører og nettselskap gir deg tilgang til digitale tjenester hvor du kan følge med på strømforbruket ditt time for time.


Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

For spørsmål om fakturaen og strømforbruket ditt, kontakt din strømleverandør. For spørsmål om strømmåleren og det elektriske anlegget ditt, kontakt nettselskapet.

Strømprisen 

Denne varierer time for time basert på tilbud og etterspørsel. Strømmen kjøpes gjennom kraftbørsen Nord Pool og strømselskapet selger denne videre til kundene sine. Det er mange faktorer som påvirker strømprisen, blant annet været. Er det vått og mildt får vi gjerne lavere strømpriser, mens hvis det er kaldt og tørt blir strømprisene høyere. I tillegg påvirkes strømprisen av ytre faktorer som gass- og CO2-pris og valutakurser. 

I Norge har vi 5 forskjellige prisområder og prisen varierer ut ifra hvor du bor. Prisen varierer mellom områdene fordi områdene har ulik kapasitet og mulighet for utveksling av strøm med andre soner og land. De som bor i Midt-Norge hører til i området NO3. Rundt lunsjtider hver dag oppdateres morgendagens strømpris på Nord Pool (obs! prisene er uten påslag). Den kan du se her.

Hvordan beregnes spotpris på strøm?


Nettleie

For at du skal få lys og elektrisk oppvarming i boligen din må du være tilknyttet et strømnett som leverer strømmen inn til huset ditt. Dette betaler du nettleie for. 

Inntektene netteieren får gjennom nettleie går til drift- og vedlikehold av strømnettet, investeringer, beredskap, bygging av nye anlegg, måling og avregning, fakturering, kundehåndtering og ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn. Omtrent halvparten av nettleien er forbruksavgift som netteier krever inn på vegne av staten. Netteier er pålagt å kreve inn denne avgiften på strøm for staten. En del av denne avgiften går til Enova – et statlig fond som er etablert for å fremme miljøvennlig og bærekraftig produksjon- og bruk av energi. Det er ikke mulig å bytte netteier, fordi nettleien er monopolisert og det er bare én netteier i hvert område. 

Les mer om nettleie

 

Avgifter

Nettselskapet i din region krever inn skatter og avgifter på vegne av staten. Moms, eller merverdiavgift, er på 25 % og kommer som et tillegg til el-avgiften på 16,69 øre per kWh som netteier krever inn. I nytt statsbudsjett for 2022 er det foreslått å redusere el-avgiften med 1,5 øre per kWh. 

Vårt påslag 

Den siste delen av strømregningen din er påslaget vi tar for strømmen vi leverer til deg. Når vi har betalt lovpålagte el-sertifikater, mva og innkjøpskostnader, sitter vi igjen med en liten del som skal dekke driftskostnader og skape en sunn og bærekraftig bedrift som skal fortsette å levere hverdagsspenning i nabolaget!

20.mars.2024

Hjelp, tips og triks i den nye Mitt NEAS-appen

Energi - av Linn A. Djuvsland

I den nye Mitt NEAS appen får du mer funksjonalitet, bedre visninger av ting som spotpris og nettleie + mye mye mer. Målet er at denne appen skal være en god hjelper i hverdagen slik at du kan spare penger med bevisst strømforbruk og få maks utbytte av dine NEAS-produkter. Vi skal forklare nærmere her...
Les mer
22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE