< Tilbake til bloggen

Strømregningen forklart

07.september.2021 - Energi - av Camilla Husby Ludviksen
Det er ikke alltid så enkelt å forstå seg på strøm, da det er mange ulike begreper og lett å bli forvirret. Vi skal i dette innlegget forklare hva strømregningen din består av.

Strømregningen består av flere poster. Du har nettleie som betales til netteier, skatter og avgifter til staten, utgifter for faktisk forbrukt strøm og en liten andel er strømleverandørens påslag. Nettleien varierer på samme måte som den totale prisen på strøm - disse postene er knyttet til det forbruket du har. 

Dette består strømregningen din av

  • Selve kostnaden for strøm* - strømprisen for det antallet kWh du har brukt. Har du spotpris så varierer denne fra time til time og følger markedets utvikling fullt ut. Gjennomsnittlig og historisk sett har selve kostnaden for strøm utgjort 1/3 av fakturaen din. Ved veldig høy strømpris vil denne andelen utgjøre en større del av strømregningen din. 

  • Nettleie* som betales til netteier i din region. Nettleien varierer basert på det forbruket du har, og består av fastledd og energiledd. Netteier frakter strøm til boligen din og sørger for å drifte og vedlikeholde strømnettet. Mange strømselskaper gjennomfakturerer nettleie på vegne av netteier, slik at du får alt samlet på én faktura. 

  • Skatter og avgifter til staten, som blir fakturert sammen med nettleie. Det er altså nettselskapet som krever inn disse avgiftene fra staten.  

  • Strømleverandørens påslag. Alle strømselskaper må kjøpe strøm på strømbørsen Nord Pool, før denne selges videre til kundene. En myte her er at strømselskapene tjener grovt på høy strømpris. Det gjør strømselskapene ikke. Påslaget strømselskapene tar er fortsatt det samme uavhengig av hva strømprisen er. Derimot tjener selskaper som produserer kraften mer når strømprisen er høy. Det er altså en forskjell på et strømselskap som kjøper og selger strøm for deg, og et kraftselskap som produserer strømmen. 

Kilde: Energi Norge 

* Begge disse postene er knyttet til ditt faktiske forbruk, og prisen på strømmen. 

Strømprisen 

Denne varierer time for time basert på tilbud og etterspørsel. Strømmen kjøpes gjennom kraftbørsen Nord Pool og strømselskapet selger denne videre til kundene sine. Det er mange faktorer som påvirker strømprisen, blant annet været. Er det vått og mildt får vi gjerne lavere strømpriser, mens hvis det er kaldt og tørt blir strømprisene høyere. I tillegg påvirkes strømprisen av ytre faktorer som gass- og CO2-pris og valutakurser. 

I Norge har vi 5 forskjellige prisområder og prisen varierer ut ifra hvor du bor. Prisen varierer mellom områdene fordi områdene har ulik kapasitet og mulighet for utveksling av strøm med andre soner og land. De som bor i Midt-Norge hører til i området NO3. Rundt lunsjtider hver dag oppdateres morgendagens strømpris på Nord Pool (obs! prisene er uten påslag). Den kan du se her.

Nettleie

For at du skal få lys og elektrisk oppvarming i boligen din må du være tilknyttet et strømnett som leverer strømmen inn til huset ditt. Dette betaler du nettleie for. 

Inntektene netteieren får gjennom nettleie går til drift- og vedlikehold av strømnettet, investeringer, beredskap, bygging av nye anlegg, måling og avregning, fakturering, kundehåndtering og ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn. Omtrent halvparten av nettleien er forbruksavgift som netteier krever inn på vegne av staten. Netteier er pålagt å kreve inn denne avgiften på strøm for staten. En del av denne avgiften går til Enova – et statlig fond som er etablert for å fremme miljøvennlig og bærekraftig produksjon- og bruk av energi. Det er ikke mulig å bytte netteier, fordi nettleien er monopolisert og det er bare én netteier i hvert område. 

Les mer om nettleie

 

Avgifter

Nettselskapet i din region krever inn skatter og avgifter på vegne av staten. Moms, eller merverdiavgift, er på 25 % og kommer som et tillegg til el-avgiften på 16,69 øre per kWh som netteier krever inn. I nytt statsbudsjett for 2022 er det foreslått å redusere el-avgiften med 1,5 øre per kWh. 

Vårt påslag 

Den siste delen av strømregningen din er påslaget vi tar for strømmen vi leverer til deg. Når vi har betalt lovpålagte el-sertifikater, mva og innkjøpskostnader, sitter vi igjen med en liten del som skal dekke driftskostnader og skape en sunn og bærekraftig bedrift som skal fortsette å levere hverdagsspenning i nabolaget!

19.januar.2022

Ingen kompensasjon for høye strømpriser i desember

Energi - av Bård Munkhaug

Kunder som er bosatt i Midt-Norge vil ikke bli kompensert etter Regjeringens kompensasjonsordning for høy strømpris i desember 2021.
Les mer
23.desember.2021

Slik beregnes spotpris på strøm

Energi - av Jørgen Klokseth

Strømpriser er i vinden for tiden. Det kan være en sann utfordring å henge med på alle prisene. Mange har avtale om spotpris på strømmen sin. Her forklarer vi deg hvordan vi beregner spotprisen på strøm, og hvordan den fremkommer på fakturaen din.
Les mer
30.november.2021

Hvorfor er det høye strømpriser også i Midt-Norge?

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

I løpet av året 2021 har strømprisen variert mer enn før og nå er den på et rekordhøyt nivå. Her forklarer vi hvorfor!
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE

Ikke gå glipp av det vi legger ut! Her kan du abonnere på vårt nyhetsbrev slik at du holder deg oppdatert!