Derfor må du betale nettleie

01.september.2021 - Hjemme - av Camilla Husby Ludviksen
I tillegg til å betale for faktisk medgått strøm, påslag til strømselskapet og avgifter til staten, må du også betale nettleie til nettselskapet som eier strømnettet i din region. Hvorfor må du betale nettleie?

Hvorfor må du betale nettleie?

For at du skal få lys og elektrisk oppvarming i boligen din må du være tilknyttet et strømnett som leverer strømmen inn til huset ditt. Dette betaler du nettleie for. Inntektene nettselskapet får gjennom nettleie går til drift- og vedlikehold av strømnettet, investeringer, beredskap, bygging av nye anlegg, måling og avregning, fakturering, kundehåndtering og ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn. Omtrent halvparten av nettleien er forbruksavgift som nettselskapet krever inn på vegne av staten. Nettselskapet er pålagt å kreve inn denne avgiften på strøm for staten. En del av denne avgiften går til Enova – et statlig fond som er etablert for å fremme miljøvennlig og bærekraftig produksjon- og bruk av energi.

Hva tjener nettselskapet på nettleien?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense for hvor høye inntekter et nettselskapet kan ha gjennom strømforsyning – dette kalles for inntektsramme. Nettleien dekker kostnader til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet – noe nettselskapet utfører kontinuerlig for å sikre deg en stabil og robust kraftleveranse.

Hvordan beregnes nettleieprisen?

Det er myndighetene ved NVE som beregner inntektsrammen for det kommende året. Denne varsles i november året før. Nettselskapet anslår da hvor mye strøm kundene vil bruke i året som kommer. Basert på inntektsrammen og anslått strømforbruk regnes det ut hvor høy nettleien blir per kilowattime (kWh).

Hva skjer om nettselskapet krever for mye i nettleie fra kundene sine?

Endelig vedtak om årets inntektsramme mottas februar året etter. Dersom de totale inntekter fra nettvirksomheten avviker fra tillatt inntekt, oppstår er mer- eller mindreinntekt. Merinntekten inkludert renter blir tilbakeført til nettkundene over tid ved justering av tariffene. Nettselskapet kan derfor ikke kreve mer i nettleieinntekter enn det myndighetene har fastsatt.

Hva gjør nettselskapene for å få ned prisen på nettleien i fylket?

Flere nettselskap i Norge er med i en interesseorganisasjon som heter Distriksenergi. Her jobber over 60 nettselskap for mer lik nettleie landet over. Nettselskapene har gjort opprop til myndighetene der det ble understreket betydningen av likere nettleie.

Det er ønskelig at nettleien blir lavere her i fylket. Årsaken til den høye nettleien her på den værharde kysten er sammensatt. Viktige faktorer er de geografiske forholdene med lange avstander, kombinert med en lavere befolkningstetthet enn i storbyene. Vær og vind spiller også inn, og det krever sitt å holde en stabil strømforsyning. Lurer du på hvilket nettselskap som drifter nettlinjene i ditt område, eller vil du sjekke driftsmeldingene? Finn ditt nettselskap her. 

 

Her kan du lese mer om høy strømpris og finne nyttige sparetips

Strømpris og sparetips

22.mars.2024

TV-tips til påska!

Hjemme - av Linn Alnes Djuvsland

Spør du Chat GPT om TV-tips til påsken, så lister den kunstige intelligensen opp flere av tipsene under. Jeg har spedd på med mine egne tips - så forhåpentligvis skal hverken du eller familien din kjede dere mellom skiturer, påskesnop, appelsin og utelek.
Les mer
11.april.2023

Nabolaget vil ha skreddersøm, vi lanserer derfor kollektivavtalen Full Flex!

Hjemme - av Linn Alnes Djuvsland

I en hverdag hvor mer og mer er digitalt og det meste er tilgjengelig on demand, skiller vi oss plutselig mer ut med ulike behov for produkt og tjenester. Der vi før snakket om å bare ha internett, eller å se på TV – snakker vi nå om hvilken hastighet du trenger til ulikt bruk av internettet, og hvor mange kanaler og strømmetjenester du vil ha inn i TV- og strømmepakken din.
Les mer
01.april.2023

Påskeunderholdning for store og små

Hjemme - av Linn Alnes Djuvsland

«Hva skal vi se da?» Hørt det før? Vel... Telia Play har gjort det enklere for deg å finne påskeunderholdning til hele familien med påskesamlinger for de minste, og påskekrim for de litt tøffere. Sjekk ut her, og del en fin TV-kveld med de du er glad i, eller alene med favorittserien.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE