Derfor må du betale nettleie

01.september.2021 - Hjemme - av Camilla Husby Ludviksen
I tillegg til å betale for faktisk medgått strøm, påslag til strømselskapet og avgifter til staten, må du også betale nettleie til nettselskapet som eier strømnettet i din region. Hvorfor må du betale nettleie?

Hvorfor må du betale nettleie?

For at du skal få lys og elektrisk oppvarming i boligen din må du være tilknyttet et strømnett som leverer strømmen inn til huset ditt. Dette betaler du nettleie for. Inntektene nettselskapet får gjennom nettleie går til drift- og vedlikehold av strømnettet, investeringer, beredskap, bygging av nye anlegg, måling og avregning, fakturering, kundehåndtering og ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn. Omtrent halvparten av nettleien er forbruksavgift som nettselskapet krever inn på vegne av staten. Nettselskapet er pålagt å kreve inn denne avgiften på strøm for staten. En del av denne avgiften går til Enova – et statlig fond som er etablert for å fremme miljøvennlig og bærekraftig produksjon- og bruk av energi.

Hva tjener nettselskapet på nettleien?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense for hvor høye inntekter et nettselskapet kan ha gjennom strømforsyning – dette kalles for inntektsramme. Nettleien dekker kostnader til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet – noe nettselskapet utfører kontinuerlig for å sikre deg en stabil og robust kraftleveranse.

Hvordan beregnes nettleieprisen?

Det er myndighetene ved NVE som beregner inntektsrammen for det kommende året. Denne varsles i november året før. Nettselskapet anslår da hvor mye strøm kundene vil bruke i året som kommer. Basert på inntektsrammen og anslått strømforbruk regnes det ut hvor høy nettleien blir per kilowattime (kWh).

Hva skjer om nettselskapet krever for mye i nettleie fra kundene sine?

Endelig vedtak om årets inntektsramme mottas februar året etter. Dersom de totale inntekter fra nettvirksomheten avviker fra tillatt inntekt, oppstår er mer- eller mindreinntekt. Merinntekten inkludert renter blir tilbakeført til nettkundene over tid ved justering av tariffene. Nettselskapet kan derfor ikke kreve mer i nettleieinntekter enn det myndighetene har fastsatt.

Hva gjør nettselskapene for å få ned prisen på nettleien i fylket?

Flere nettselskap i Norge er med i en interesseorganisasjon som heter Distriksenergi. Her jobber over 60 nettselskap for mer lik nettleie landet over. Nettselskapene har gjort opprop til myndighetene der det ble understreket betydningen av likere nettleie.

Det er ønskelig at nettleien blir lavere her i fylket. Årsaken til den høye nettleien her på den værharde kysten er sammensatt. Viktige faktorer er de geografiske forholdene med lange avstander, kombinert med en lavere befolkningstetthet enn i storbyene. Vær og vind spiller også inn, og det krever sitt å holde en stabil strømforsyning. Lurer du på hvilket nettselskap som drifter nettlinjene i ditt område, eller vil du sjekke driftsmeldingene? Finn ditt nettselskap her. 

 

Her kan du lese mer om høy strømpris og finne nyttige sparetips

Strømpris og sparetips

05.januar.2023

Nå kommer strømstøtten for desember

Hjemme - av Camilla Husby Ludviksen

I desember var den gjennomsnittlige spotprisen i vårt prisområde så høy at privatkunder får strømstøtte gjennom statens kompensasjonsordning. For desember er støtten på 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen.
Les mer
11.april.2022

TV-tips til påskeferien

Hjemme - av Linn A. Djuvsland

Hva kan du sette på sammen med barna for en skikkelig filmkveld? Og hvilken krim velger man når de minste har sovnet?
Les mer
23.februar.2022

TV tipsene til vinterferien

Hjemme - av Camilla Husby Ludviksen

Enten du er på hytta, på fjellet eller tilbringer noen rolige dager hjemme i vinterferien så kan du kose deg med masse godt innhold på TV. Vi har samlet noen tips til hva du kan se på - og med Telia Play kan du se det du vil - når du vil.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE

Ikke gå glipp av det vi legger ut! Her kan du abonnere på vårt nyhetsbrev slik at du holder deg oppdatert!