NEAS Basis

Basispris ga gunstig strømpris i desember. Høyere pris for januar

Oppdatert 08.02.2023

I desember hadde du en svært gunstig strømpris. Januar blir dessverre høyere. Her forklarer vi deg årsaken.

Tusen takk for at du er strømkunde hos oss. Strømavtalen din er basert på Basispris. Med denne avtalen garanterer vi deg en forhåndsavtalt strømpris med lik pris alle timer i døgnet. Basispris er dermed for deg som setter pris på god forutsigbarhet i et strømmarked som svinger fort.

Bedre forutsigbarhet

Fra 1.november 2022 ble varslingsfristen for endring av strømprisen økt fra 14 til 30 dager. Det betyr at den nye prisen din først trer i kraft 30 dager etter vi har gitt deg prisvarsel. Dette sikrer deg lengre forutsigbarhet.

Gunstig pris i desember

I desember var svingningene i strømmarkedet spesielt store. Prisene økte mye på kort tid. Dette resulterte til en spesielt gunstig månedspris for kunder med Basispris.

Gjennomsnittsprisen for Basispris i desember ble 72 øre/kWh. Strømmarkedet eller Spotprisen for øvrig havnet til sammenlikning på 2 kroner og 27 øre/kWh. 

Med 1 krone og 55 øre/kWh lavere pris enn strømmarkedet, og strømstøtte fra staten ble strømfakturaen for desember ekstra fordelaktig.

Høyere pris for januar

Været og temperaturen har påvirket strømprisene for januar, prisene har gått ned. Derfor ble Basispris redusert fra 10. januar, og ny reduksjon fra 21.januar. For å la prisnedgangen komme deg til gode så raskt som mulig, reduserte vi prisene med kortere varsel enn 30 dager.

Likevel blir gjennomsnittsprisen for januar 1 krone og 65 øre/kWh med Basispris. Når regionen vår i tillegg ikke får strømstøtte, blir fakturaen for januar høyere enn for desember.

Beregningen av din snitt pris for januar avhenger av hvor mye du har brukt til de ulike prisene som har vært i løpet av måneden. Har man brukt mye de første dagene i januar hvor basisprisen var høyere enn de siste dagene i måneden, så vil din snittpris også bli høyere enn om det er motsatt.

Hvordan ditt forbruk har vært i løpet av januar finner du i appen Mitt NEAS eller på Min side.

 

Mer stabile priser fremover

Det forventes at prisene stabiliserer seg på dagens nivå i tiden fremover. Forhåpentligvis vil dette gi deg færre prissvingninger.  Vær likevel forberedt på at været kan påvirke strømprisene på kort varsel.

NEAS Basis ble satt ned til 109,00 øre / kWh fra 3. februar 2023. Vi følger tett med på utviklingen i markedet og justerer Basispris etter våre prognoser. 

Se våre strømavtaler

Ofte stilte spørsmål og svar om NEAS Basis

Hva er NEAS Basis?

NEAS BASIS er en variabel strømavtale hvor prisen justeres etter utvikling i markedet. Din pris følger markedsprisen i etapper. Vi varsel deg om prisøkning 30 dager før den trer i kraft, slik at du alltid har forutsigbarhet. 

Hva betaler du med NEAS Basis?

  • Den til en hver tid gjeldende Basispris (fra 03. februar 2023 er NEAS Basis på 109,00 øre/kWh)

  • Månedlig fastbeløp på kr 33,-

  • Påslag inkludert elsertifikat (for tiden vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 4,99 øre inkl. mva per kWh).

Hvordan sender vi prisvarsel på endring av NEAS Basis?

Vi sender primært ut prisvarsel på NEAS Basis på e-post. Vi bruker i tillegg SMS eller brev om vi ikke lykkes med å nå deg på e-post. 

Har du ikke mottatt prisvarsel på e-post? Ta da gjerne kontakt med oss, slik at vi får kvalitetssjekket din kontaktinformasjon. 

Hvorfor får jeg ikke strømstøtte for januar?

For å få strømstøtte fra staten må den gjennomsnittlige strømprisen for vårt område (NO3 Midt-Norge) overstige 70 øre/kWh eks. mva. Strømprisen i vårt område endte på 69,61 øre/kWh og er derfor for lav til at strømstøtten slår inn. 

Strømguiden

Ønsker du å lese mer om strømmarkedet anbefaler vi at du tar en titt på vår strømguide. Her finner du alt du trenger å vite om strømpris og strømmarkedet.