Jeg mangler tv og internett

Før du tar kontakt med oss kan du sjekke følgende:

  • Om det står strøm i modemet
  • Eget utstyr er koblet korrekt (router, airties etc.)
  • Ved strømstans anbefaler vi at dekoderen startes ca 5 min etter at modem er startet