Omstart av fibermodem etter utfall

Ved utfall av fibernettet, vil du i enkelte tilfeller få beskjed fra oss om å utføre en omstart av fibermodemet ditt, får å få opp fiberlinjen din igjen.

Framgangsmåte vil variere etter hvilken type modem du har, da det kommer an på når fiber ble installert i boligen din. Finn bilde av det fibermodemet du har installert hjemme og følg beskrivelsen der. 

Fiber installert etter 2018

Zhone 2301 ONU – Installert i boliger siden 2018

Zhone 2301 ONU har vært vårt standardmodem for fiber siden 2018. Zhone 2301 er et rent fibermodem og har ingen ruterfunksjonalitet, det betyr at du i tillegg til modemet også har en WiFi-ruter (og ev. WiFi-utvider).

Når du for beskjed fra oss om å starte fibermodem på nytt med denne typen modem, så tar du ut stikkontakten til modemet som ser ut som det på bildet. Strømmen bør være ute i ca. 30 sekund. Dette modemet henger gjerne på veggen der hvor fiberkabel kommer inn på boligen din / ev. kan det være plassert i teknisk skap.

Mens du gjør dette, lar du WiFi-ruteren stå i fred, koblet til strøm. 

Zhone 2301 ONU fibermodem


Fiber installert før 2018

For å gjøre omstart på eldre modem, finner du først riktig bilde under på det modemet du har i din bolig. Deretter tar du ut stikkontakten til dette. Strømmen bør være ute i ca. 30 sekund.

Zhone 2426 / Zhone 2426 A (fibermodem og WiFi-ruter i ett)

Zhone 2427/ Zhone 2427 A (fibermodem og WiFi-ruter i ett)

Zhone 2726 A / Zhone 2727 A (fibermodem og WiFi-ruter i ett)

Zhone 2726 A / Zhone 2727 A (fibermodem og WiFi-ruter i ett)

Zhone 2726 A / Zhone 2727 A (fibermodem og WiFi-ruter i ett)

Zhone 2511 (Kunden har egen WiFi- ruter)