Gjør det selv: Oppkobling av Telia Box

Steg 1. Sjekk at du har alt du trenger

Sjekk at alle delene fulgte med i esken før du går i gang med oppkoblingen.

Steg 2. Sett batterier i fjernkontrollen

Skyv dekselet bak på fjernkontrollen ned (1). Sett inn batterier som anvist (2). Skyv dekselet tilbake på plass (3).

Steg 3. Koble Telia Box til TV og internett

Nå er du klar til å koble Telia box til internett og TV-signalet. Vi anbefaler at du kobler til boksen med kabler for å sikre best mulig signal og stabilitet. Du kan også bruke boksen trådløst (via WiFi), hvis du har et rom uten tilkoblingsmuligheter. Vi anbefaler likevel at du bruker boksen kablet! 

Koble nettverkskabelen fra LAN-uttaket på ruteren til Ethernet-uttaket på Telia box. Både internett og TV-signal kommer gjennom denne kabelen.

Steg 4. Koble Telia Box til TV

Her kobler du HDMI-kabelen fra HDMI-uttaket på Telia Box til HDMI-uttaket på TVen din. Noen TVer har flere HDMI-uttak, noter deg hvilket nummer i rekken du kobler til.

Steg 5. Koble Telia box til strøm

Koble strømkabelen til Telia Box og den andre enden til en stikkontakt. Det er et lite lys på denne som skal lyse grønt når alt er i orden.

Ferdig!

Vi håper oppkoblingen gikk fint og at du er klar til å gå videre til førstegangsoppsettet. Har du noen spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med oss! 

Dette skjer videre

Skru på TV'en og følg instruksjonene som dukker opp på skjermen. Her blir du guidet gjennom førstegangsoppsett, bluetooth-tilkobling av fjernkontrollen og introduksjon til Telia Play. Se også vår veiledning under, for ekstra støtte.

Få hjelp til førstegangsoppsett