Hva er nettleie?

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strømmen til huset ditt eller til næringsvirksomhet. For dette betaler du nettleie. Nettleie betales til ditt lokale nettselskap.