Kan jeg lade med vanlig stikkontakt?

Du kan faktisk lade med vanlig («Schuko») jordet stikkontakt, men da skal denne kontakten forsynes fra en egen kurs med maksimalt 10A sikring. Begrensningen på sikringen gjelder ikke hvis du monterer en industrikontakt som f.eks CEE/EN309. Du må bruke elektroinstallatør til å montere alt dette utstyret. Denne kursen skal også være beskyttet med en egen jordfeilbryter type B. Det anbefales å henge opp reise/nødladeren som du får levert med bilen, i en krok eller i en kurv. Da slipper du å ødelegge laderen. Husk at det ikke er å lov å bruke skjøteledning.