Flytting TV/internett

Ved flytting kan du ta med deg ditt abonnement til ny adresse hvis den nye adressen er tilknyttet NEAS sitt nett. Det koster kr 300 hvis det er installert allerede. Hvis ikke det er installert må du betale ordinær pris på installasjon.

Du kan også overføre abonnementet og utstyret til ny beboer. Den nye beboeren betaler et gebyr på kr 300 til NEAS.