Hvordan opprette eFaktura?

Gå inn på nettbanken din når du får regningen. Tast inn NEAS-regningen på den gamle måten, så kommer det opp et tilbud om efaktura-avtale. Registrer så de nødvendige data (inkl. din e-post adresse). Du vil nå få neste strømregning som efaktura. (NB! Strømregningen trekkes ikke automatisk. Du godkjenner hver enkelt betaling. For automatisk trekk av regning, se avtalegiro.)

Bestill eFaktura på eFaktura.no eller gjør det på Min side under menypunktet efaktura/avtalegiro med innlogging til bank ID.

Har du BankID-brikken tilgjengelig? Da kan du gjøre følgende:

  1. Gå inn på efaktura.no
  2. Velg privat. Opprett avtale i boksen til høyre. Logg inn med BankID.
  3. Velg Nordmøre Energiverk fra listen. Opprett avtale.

 

Motta eFakturaer «på vegne av»

Tidligere har man kunnet samtykke til bestemte deler av en faktura («Ja takk til bestemte») og dermed  har det vært mulig å etablere en eFakturaavtale som er adressert til andre enn deg selv (eks: motta eFaktura på vegne av f.eks. barn, ektemake, verge, etc.).

Etter innføring av eFaktura 2.0 vil det alltid være den som er oppgitt som mottaker på eFakturaen, som faktisk får den presentert i sin betalingsflate. Noen av årsakene til dette er at det er viktig i henhold til personvernlovgivningen at fakturakrav kun blir presentert til rett mottaker, og at det kunne bli brukt som svindelmetode.

Dersom du ønsker at eFakturakravet skal sendes til andre enn deg selv, må dette avtales direkte med eFakturautsteder, slik at den mottakeren du ønsker skal motta og behandle eFakturaen, får denne adressert til seg.