Hva må undersøkes før man kan tilby ladere til borettslag?

Det er flere forhold styret må undersøke før de kan tilby lading av elbiler til andelseiere. Er det nok strøm? Er ladeløsningen fleksibel? Hvem betaler for ladingen? Hvilke behov vil komme fremover? Vi hjelper gjerne borettslag og sameier som ønsker å etablere ladepunkter. 

Tilgang på strøm

For å tilby andelseierne effektiv lading av elbil må en vite om en har nok tilgang på strøm. Dette avdekkes ved å kalkulere effektbehovet. Rådgiverne våre med fagkyndig kompetanse bistår borettslaget med disse beregningene. Her analyseres hva som er tilgjengelig i det eksisterende elektrisk anlegget, og om eventuelt bakenforliggende forsyning har ytterligere kapasitet.  Hvis eksisterende anlegg ikke har nok kapasitet til å levere vil man kunne se på alternativer for oppgradering fra netteiers side (NEAS Nett i vårt område) eller om man skal benytte tilgjengelig kapasitet og fordele denne til det beste for alle brukerne.

Viktige momenter:

  • Ansvarlig for det elektriske anlegget er styret, ikke den som eventuelt reparerer eller modifiserer det elektriske anlegget. Installatøren skal selvsagt sørge for at arbeidet blir forskriftsmessig gjort.
  • Planlegg for en fremtidig utvidelse av ladeanlegget. Antall elbileiere vil øke i årene som kommer.

Velg en fleksibel ladeløsning

Ladeløsningen bør være fleksibel. Ikke lås ladeboksene og styringen av dem til en leverandør med et eget «låst» system. Ladeboksene bør kunne koples til internett enten gjennom kablet eller trådløst nettverk. Ved at ladeboksene er utstyrt med en kommunikasjonsprotokoll som kalles OCPP (Open charge point protocol) vil man kunne velge mellom flere tilbydere i uoverskuelig fremtid. Ladeløsningen til NEAS har dette som standard.

Kostnadsfordeling

Her anbefaler vi at styret følger prinsippet om at sameiet/borettslaget betaler for infrastrukturen ut til hver ladeboks. Andelseieren betaler for sin ladeboks og bruken av strøm. Dette er det enkleste hvis en har en fast parkeringsplass. I de tilfeller der det er fellesparkeringsplasser kan man sette opp en ladestasjon med flere ladebokser for felles bruk. Da betaler sameiet/borettslaget for hele ladestasjonen i og med at dette blir et felles tilbud til alle andelseierne. Alle vil få en verdistigning på sin andel. De som har elbil betaler da for den strømmen de bruker til lading og driftsutgifter ved at det settes en ladepris som dekker dette.

Finansiering

Sameiet/borettslaget må selv vurdere behovet for finansiering av infrastruktur og ladebokser. Dette kan selvsagt gjøres på tradisjonelt vis gjennom låneopptak i egen bank. NEAS tilbyr løsning for delbetaling av kostnaden for å etablere en infrastruktur mot sameiet/borettslaget og delbetaling for ladeboksen mot andelseieren. VI kan også tilby leie av ladeløsninger. Kontakt oss for mere informasjon.