Stabil og pålitelig kraft til bedrifter!

Velg blant strømavtalene NEAS Spotpris, NEAS Fastpris, NEAS Kombipris eller NEAS Basispris.

NEAS Spotpris

Strømavtale som følger kraftmarkedets svingninger fullt ut. Du får alltid den prisen markedet setter.

NEAS Fastpris

Stabil strømavtale som gir forutsigbare utgifter. Prisen per kWh er den samme i hele avtaleperioden, uavhengig av prisendringer i markedet.

NEAS Kombipris

En kombinasjon av avtalene Spotpris og Fastpris. Du sikrer deg mot de høyeste pristoppene, men nyter godt av lave priser når markedet faller.

Fordeler med strømavtale fra NEAS:
  • Lokal tilstedeværelse gir raskere feilretting
  • Betingelser tilpasset bedriftens forbruk og behov
  • Strømavtale hos NEAS betyr mer støtte til nabolaget
  • En stabil og pålitelig kraftleverandør
Mer krefter til nabolaget
Når du bestiller strømavtale hos NEAS, gir du oss muligheten til å gi mer støtte til gode tiltak i lokalmiljøet.
Les mer