Stabil og pålitelig kraft til bedrifter.

Med en strømavtale fra NEAS får du en avtale tilpasset bedriftens forbruk og behov.

NEAS Spotpris

Strømavtale som følger kraftmarkedets svingninger fullt ut. Du får alltid den prisen markedet setter.

NEAS Fastpris

Stabil strømavtale som gir forutsigbare utgifter. Prisen per kWh er den samme i hele avtaleperioden, uavhengig av prisendringer i markedet.

NEAS Kombipris

En kombinasjon av avtalene Spotpris og Fastpris. Du sikrer deg mot de høyeste pristoppene, men nyter godt av lave priser når markedet faller.

NEAS Basis

Grunnet perioder med store svingninger i strømprisen og mye usikkerhet, kan vi dessverre ikke tilby basispris til nye kunder.

Fordeler med strømavtale fra NEAS:
  • En strømleverandør med lokal tilstedeværelse
  • Betingelser tilpasset bedriftens forbruk og behov
  • Strømavtale hos NEAS betyr mer støtte til nabolaget
  • En stabil og pålitelig kraftleverandør
Mer krefter til nabolaget
Når du bestiller strømavtale hos NEAS, gir du oss muligheten til å gi mer støtte til gode tiltak i lokalmiljøet.
Les mer

Sammenlign strømavtaler på strompris.no.