NEAS-avtalen for kraftprodusenter

NEAS har lang erfaring med forvaltning av fysisk og finansiell kraft. Som kraftprodusent kan du inngå en risikofri avtale med punktlige oppgjør hos oss. Vi har gunstige betingelser, og du får alle produktene som sikrer høy inntjening på ditt kraftverk.

 

Jeg ønsker mer info om NEAS-avtalen

Vi gir deg:
 • Fremtidsrettede tjenester som øker verdien på produksjonen din
 • Raske og korrekte oppgjør som gir deg forutsigbarhet og trygghet
 • Salg av opprinnelsesgarantier på digital plattform
 • Salg av elsertifikater
 • God oversikt i Min Side
 • Effektiv rådgivning når du trenger det

Grønne verdier

Vi tilbyr også avtaler på opprinnelsesgarantier og elsertifikater. Hos oss kan du velge mellom ulike produkter og bindingstid. NEAS jobber kontinuerlig i markedet for å finne motparter med de beste betingelsene. NEAS er ansvarlig kontoadministrator i NECS for produsenten.

Småkraftavtalen omfatter:
 • Omsetning av fysisk kraft
 • Innsamling av målerverdier
 • Prognostisering av produksjon
 • Daglig salg av produksjon hos Nord Pool Spot
 • Månedlige oppgjør
 • Webbasert rapportering
 • Prissikring av hele- eller deler av produksjonen
Hvorfor velge NEAS?
 • Vi tar all ubalanserisiko på omsetning av fysisk kraft

 • NEAS har lang erfaring med utelukkende positive tilbakemeldinger

 • Du får alle tjenester fra én leverandør

 • Topp service fra din faste kontaktperson
Ønsker du å inngå en avtale med oss, er en formell oppsigelse av din nåværende avtale det eneste du trenger å gjøre. Vi fikser resten!
Ta gjerne kontakt med Turid H. Sevaldsen for en hyggelig kraftprat.
Kontakt oss