Energioptimalisering

Ta kontroll over strømutgiftene med EOS-system fra NEAS. Første steg er innsikt, så optimalisering av forbruksmønster. Vi veileder dere hele veien!

Enkelt, smart og oversiktlig!

 

Ved å bli bevisst på effekttoppene kan du redusere strømregningen ved å fordele strømbruken til de timene strømmen er billigst. Sammen finner vi deres potensiale med smarte og energieffektive løsninger.
Det vil også hjelpe deg å redusere bedriftens klimaavtrykk.

Alt starter med god innsikt og bevisstgjøring - Vi er deres rådgivere hele veien!

 

 

Vi er gjerne din energirådgiver

Med et energioptimaliseringssystem (EOS system) er det mye lettere for din bedrift å iverksette tiltak. Sammen ser vi på hva vi bør gjøre for å få kontroll på energibruk og effektuttak.

Det er ikke kostbart å starte med energioppfølging - på sikt kan det ganske sikkert spare både dere og miljøet, mye! Vi kommer på befaring og gir deg et uforpliktende tilbud tilpasset din bedrift.


Systemet som hjelper deg til bærekraftig strømbruk!

Ved å bli bevisst på effekttoppene vil du kunne redusere strømregningen din uten å redusere forbruket. Vi kan ta en Energianalyse av bygget ditt.

 

  • Kan du flytte litt på når du starter og stopper noe?

  • Trenger du å starte alle maskinene i din virksomhet samtidig?

 

Med webbasert oppfølgingssystem og oss på laget, får du full kontroll over bedriftens strømbruk til alle døgnets tider.

I en hektisk hverdag så er dette systemet som hjelper deg å holde kontroll!

EOS-system, en enkel vei mot reduserte kostnader

• EOS systemet gir deg et godt grunnlag for å i neste steg styre mer av lastene dine automatisk. Vi hjelper deg!

• Et skybasert system som passer for både små og store bygg – du kan enkelt følge med uansett hvor du er!

• Du får en grafisk fremstilling av både strømforbruk og effektforbruk pr time, dag, uke, måned, kvartal, halvår og år

• Du kan enkelt sammenligne mellom ulike perioder og år

• Fritt antall brukere og administrasjon


• Strømforbruket kan vises sammen med temperatur, så du ser hvor mye utetemperaturen påvirker ditt strømforbruk

• Du kan sette opp rapporter etter eget ønske, som kommer automatisk rett i mailboksen din!

• Du kan sette opp alarmer som varsler deg på epost om det er et unormalt strømforbruk!

• Har du solcelleanlegg så henter vi inn data fra anlegget ditt

• Ønsker du overvåking og måling på spesifikke forbruk så kan vi sette opp dette

• Redusert klimaavtrykk


Vi er gjerne din energirådgiver

Med et energioptimaliseringssystem (EOS system) er det mye lettere for din bedrift å iverksette tiltak. Sammen ser vi på hva vi bør gjøre for å få kontroll på energibruk og effektuttak. Ta kontakt og få et uforpliktende tilbud.