NEAS Spot

Strømavtalen som følger kraftmarkedets svingninger. Du betaler det vi kjøper inn strømmen for. 

NEAS Spotpris — for bedrifter som vil følge kraftmarkedets svingninger

Strømavtalen NEAS Spotpris følger svingningene i kraftmarkedet fullt ut. Prisen baseres på den gjennomsnittlige elspotprisen hos NordPool, og varierer i sammenheng med tilgang på- og etterspørsel for strøm.

Fordeler med NEAS Spotpris:
  • Du får alltid prisen markedet setter
  • Lave priser i perioder med lav etterspørsel
  • Du betaler det NEAS kjøper strømmen for
Vi er her for å hjelpe deg!

For å komme i kontakt med våre bedriftskonsulenter kan du ta kontakt på

Epost: bedrift@neas.mr.no

Fredrik Skogrand: 909 59 231
Sondre Hoff Mathisen: 900 86 362
Turid H. Sevaldsen: 992 81 504

Andre strømavtaler for bedrift

Sammenlign strømavtaler på strompris.no.