NEAS ladeplattform

Lading av bil, tilpasset alle behovene du, jobben og boligselskapet måtte ha. Vi hjelper dere å finne mulighetene, tar oppsettet og administrere løsningen for deg - du får forutsigbarhet, oversikt og full kontroll.

Hjemme

På jobb

I boligselskapet