Vi skal flytte, hva gjør vi?

Det er tre alternativer dersom dere skal flytte fra lokasjonen til en ny lokasjon:

  • Dere kan flytte tjenesten med til ny lokasjon
  • Dere kan utføre et eierskifte til en ny eier
  • Dere kan si opp tjenesten/produktet

Dersom dere ønsker å flytte produktet og/eller tjenesten må dere først og fremst ta kontakt med vår salgskonsulent Fredrik Skogrand på telefon 90 95 92 31 eller fredriks@neas.mr.no for å sjekke om vi kan levere på den nye lokasjonen.

Om det ikke er mulig å flytte med seg tjenesten, eller det ikke er ønskelig, er det også mulig å utføre et eierskifte. Det vil si at en annen eier tar over produktet og/eller tjenesten som dere hadde på tidligere lokasjon. Les mer om dette under punktet “Hvordan utfører vi eierskifte på en tjeneste?”

Det siste alternativet er oppsigelse. Les mer om dette under punktet “Hva er min bindingstid/oppsigelsestid?”