Hvordan utfører vi eierskifte på en tjeneste

For å utføre et eierskifte må dere ta kontakt med oss skriftlig for å informere om at det er ønskelig med et eierskifte. Vi vil da innhente det som er nødvendig av opplysninger og vil til slutt be om en bekreftelse fra dagens og ny eier. Det er derfor ønskelig at dere på forhånd har innhentet skriftlig bekreftelse fra dagens eier/ny eier slik at prosessen går raskere. Det er fullt mulig å utføre et eierskifte tilbake i tid så langt begge parter er enige om denne datoen. Da vil dagens eier bli kreditert tilbake i tid og ny eier vil få faktura fra avtalt dato.