Hva er vår bindingstid/oppsigelsestid?

Avtaletiden (bindingstid) er basert på hva som er avtalt ved innsalg med selger eller forhandler. Dersom du ikke vet når avtalen ble inngått, eller når avtaletiden går ut, kan du ta kontakt på bedrift@neas.mr.no. (gjelder bedriftskunder).

Oppsigelsestid er tre måneder fra og med første virkedag i neste måned – dette gjelder for alle tjenester og produkter (med mindre annet er spesifikt avtalt). I noen tilfeller er det en måned med virkning fra den første i påfølgende måned.

Skal du si opp privatabonnement tar du kontakt med vårt kundesenter på neas@neas.mr.no eller via tlf. 71 56 55 25.