Hva er deres IBAN, SWIFT og bank?

Vårt kontonummer er 8647.12.40747
IBAN nummer er NO39 8647 1240 747
BIC/SWIFT DABANO22