Småkraftavtalen

NEAS har lang erfaring med forvaltning av fysisk og finansiell kraft. Som kraftprodusent kan du inngå en risikofri avtale med punktlige oppgjør hos oss. Vi har gunstige betingelser, og du får alle produktene som sikrer høy inntjening på ditt kraftverk.

Småkraftavtalen omfatter:
 • Omsetning av fysisk kraft
 • Innsamling av målerverdier
 • Prognostisering av produksjon
 • Daglig salg av produksjon hos Nord Pool Spot
 • Månedlige oppgjør
 • Webbasert rapportering
 • Prissikring av hele- eller deler av produksjonen

Grønne verdier

Vi tilbyr også avtaler på opprinnelsesgarantier og elsertifikater. Hos oss kan du velge mellom ulike produkter og bindingstid. NEAS jobber kontinuerlig i markedet for å finne motparter med de beste betingelsene. NEAS er ansvarlig kontoadministrator i NECS for produsenten.

Hvorfor velge NEAS?
 • NEAS tar all ubalanserisiko på omsetning av fysisk kraft
 • Vi har lang erfaring med utelukkende positive tilbakemeldinger
 • Du får alle tjenester fra én leverandør
 • Egen kontaktperson
Ønsker du å inngå en avtale med oss, er en formell oppsigelse av din nåværende avtale det eneste du trenger å gjøre. Vi fikser resten!
Ta gjerne kontakt med Turid H. Sevaldsen for en hyggelig kraftprat.