Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

12.desember.2022 - Energi - av André Gjørven
I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.

Har du gått til innkjøp av en elbil siden sist det var så kaldt? Da kan du være særlig utsatt for å oppleve dette problemet. Som regel er det ikke noe galt med det elektriske anlegget, bare enkel matematikk. Summen av strøm til ulikt forbruk blir større enn utløseverdien til hovedsikringen.

Elbilen trekker en relativt høy andel strøm jevnt over lang tid. Dermed er det garantert at den vil ligge på toppen av alt det andre forbruket som kommer og går i kortere perioder. Det tradisjonelt mest strømkrevende apparatet i huset - komfyren - har svært sjelden mer enn noen minutter på full fres. Selv om komfyrsikringen gjerne er den største i sikringsskapet, gir elbilen en helt annen virkning på totalbelastningen i huset. Lader du med 20 Ampere og du i tillegg får innslag av varmtvannstanken med 10 Ampere, så er det ikke så langt opp til hovedsikringen om den er på 40 eller 50. 

Det siste gjelder spesielt om du har det som kalles enfaseanlegg. Men også ved trefaseanlegg kan uheldig fordeling av strømkursene medføre at hovedsikringen overbelastes og løser ut. 

For de fleste er det totalt ukjent hvor mye strøm som forbrukes i huset til enhver tid. Selv om du har gjort deg kjent med timeverdier på energiforbruk og kilowattimer vil ikke dette nødvendigvis forklare fullt ut hvorfor hovedsikringen spretter i tide og utide.

Hvordan kan du få litt kontroll?

Og her kommer trikset. Du er nemlig ikke avhengig av alskens smarthusutstyr for å få litt kontroll. På strømmåleren er det et display og det er en knapp du kan trykke på. Displayet viser normalt et tall for totalt energiforbruk siden måleren var ny (målerstand), men om du trykker korte trykk på knappen vil displayet bytte visning for hver gang. Da går måleren gjennom visninger for både spenning, strøm og effekt. Trykker du flere ganger kommer en rundt og tilbake til utgangspunktet.

Verdien du skal se etter for å kunne sammenligne med hovedsikringen er verdien for strøm. Symbolet er I , og enheten er A(mpere).

Etter 8 trykk på knappen får du I-L1 oppe i høyre hjørnet, og belastningsstrømmen her og nå vises i displayet. Eksempelvis 15.45 A. 

Om du har trefaseanlegg vil videre trykk vise også I-L2 og I-L3. 

Om du opplever at hovedsikringen nettopp har gått, eller lurer på hvor mye strøm som er "til overs" til å lade bilen, så kan en kikk i displayet være til god hjelp.

En komplett forklaring og link til bruksanvisning finner du på det lokale nettselskapets nettside (det er samme målertype i hele Møre og Romsdal).

Se våre strømsparetips

12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
11.juli.2022

Ny nettleie fra 1. juli 2022

Energi - av Camilla Husby Ludviksen

I Norge er det de regionale nettselskapene som krever inn nettleie og myndighetene regulerer hva nettselskapene kan kreve inn. 1. juli trådte den nye nettleiemodellen i kraft.
Les mer
19.januar.2022

Ingen kompensasjon for høye strømpriser i desember

Energi - av Bård Munkhaug

Kunder som er bosatt i Midt-Norge vil ikke bli kompensert etter Regjeringens kompensasjonsordning for høy strømpris i desember 2021.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE