Ingen kompensasjon for høye strømpriser i desember

19.januar.2022 - Energi - av Bård Munkhaug
Kunder som er bosatt i Midt-Norge vil ikke bli kompensert etter Regjeringens kompensasjonsordning for høy strømpris i desember 2021.

Årsaken er at den gjennomsnittlige spotprisen fra Nordpool i prisområdet vårt ble 60,77 øre per kWh i desember. Kompensasjonsordningen gjelder for spotpris over 70 øre per kWh. Det betyr at kunder bosatt i Midt-Norge og NEAS-området dermed faller utenfor myndighetenes ordning for desember. Alle priser er eks.mva. 

Det er spotprisen som avgjør om man får kompensasjon – ikke strømavtalen

Selv om du har en annen strømavtale enn spotpris, er det likevel den gjennomsnittlige spotprisen på Nordpool som legges til grunn for om du skal kompenseres fra staten. Hva du betaler for strømmen, eller hvilken type strømavtale du har, har dermed ingen betydning for om du får kompensasjon.

Alle blir kompensert på bakgrunn av den gjennomsnittlige spotprisen eks mva.

Hva med deg som har fått en høyere spotpris enn 70 øre på strømfakturaen?

Kompensasjonsordningen beregner spotprisen fra Nordpool slik:

  • Uten mva.
  • Som et rent snitt per måned uavhengig av forbruksmønsteret ditt.

Spotprisen på fakturaen din er derimot beregnet som en snitt på bakgrunn av akkurat ditt forbruk, og hvor mva. er inkludert.

Les mer om hvordan spotprisen beregnes


Slik er kompensasjonsordningen

Dersom gjennomsnittlig spotpris på strømbørsen Nordpool overstiger 70 øre per kWh i løpet av en måned, vil staten dekke 55% av prisen over dette nivået. For perioden januar til mars økes støtten til 80%. Ordningen gjelder inntil videre for private kunder, og ikke fritidsboliger.

I Norge har vi fem ulike prisområder for strøm. Hvor mye man får tilbakebetalt er avhengig av den gjennomsnittlige spotprisen der du bor. For desember 2021 hadde prisområdene for Midt-Norge og Nord-Norge de laveste gjennomsnittsprisene på under 70 øre per kWh.

Eventuell kompensasjon skjer automatisk

Det er nettselskapene som forvalter ordningen. Nettselskapet vårt Mellom vil følge beregningene av den gjennomsnittlige snittprisen fra NVE. Skulle den gjennomsnittlige spotprisen i januar, februar eller mars overstige 70 øre per kWh eks.mva i prisområdet vårt, ja da vil også nordmøringene komme inn under kompensasjonsordningen.

Kompensasjonen utbetales automatisk som et fratrekk på din nettleie – du trenger ikke å foreta deg noe!

Les mer om ordningen

Ofte stilte spørsmål

 

22.september.2023

Nå er strømstøtten endret!

Energi - av Jørgen Larshus Klokseth

Regjeringen la i 2021 fram en strømstøtteordning som kompensasjon for høye strømpriser. Fra 1. september 2023 ble strømstøtten oppdatert - slik at den nå beregner støtten time for time.
Les mer
12.desember.2022

Med dette trikset kan du unngå strømbrudd

Energi - av André Gjørven

I disse dager er det lav temperatur på Nordmøre. Varmebehovet i huset øker og på grunn av økt strømbruk kan enkelte oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger.
Les mer
11.juli.2022

Ny nettleie fra 1. juli 2022

Energi - av Camilla Husby Ludviksen

I Norge er det de regionale nettselskapene som krever inn nettleie og myndighetene regulerer hva nettselskapene kan kreve inn. 1. juli trådte den nye nettleiemodellen i kraft.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE