Hvordan kan man legge til nye ladebokser etter hvert som behovet oppstår?

Vi bygger en infrastruktur som gjør det enkelt for nye elbileiere å installere en ny ladeboks. Dette består i hovedsak å koble til ladeboksen til ladekursen som er klargjort for utvidelser.