Hvor stor effekt kan den enkelte ladeboks få?

Dette er helt avhengig av kapasiteten i det elektriske anlegget. Ladeboksene vi benytter er klargjort for å levere opp til 22kW. Erfaringsmessig er det ikke mange sameier og borettslag som har tilgang nødvendig kapasitet for å gi så mye effekt, men vi anbefaler at man tilrettelegger infrastrukturen for en lading på ca. 7 kW til hver ladeboks. Ved hjelp av lastbalansering kan man regulere effekten i forhold til hvor mye strøm som er tilgjengelig og hvor mange biler som er tilkoplet ladeløsningen.