Er mulighet for elbillading i sameier og borettslag “lovpålagt”?

Utgangspunktet i reglene i borettslagsloven paragraf 5-11 a og eierseksjonsloven paragraf 25 a er at beboerne har rett til få satt opp lader for elbil eller ladbar hybridbil. 

Samtidig vil man i borettslag og sameier fort se at det kan være lurt å legge inn ladere på alle parkeringsplasser med en gang. I tillegg kan det dukke opp spørsmål knyttet til oppgradering av strømnettet.

Det viktigste er å finne gode lade-løsninger for alle. Ladeplasser for elbiler er noe ethvert sameie og borettslag må forholde seg til de kommende årene. Vi anbefaler alle sameier og borettslag å gjøre en vurdering av hvordan dere best kan løse fremtidens behov for ladestasjoner