Hvilke vurderinger må styret i sameiet/borettslaget gjøre?

Det er viktig å planlegge med litt tidshorisont. Kanskje er det bare noen få som vil ha mulighet for lading nå, men hvor mange vil det være om 3, 5 eller 10 år? Tenk på hva behovet er et stykke frem i tid, hva er tilgjengelig av strøm i det eksisterende elektriske anlegget og i forsyningen fra nettselskapet. Må en bygge ut og skaffe mer effekt? Hvordan skal ladeløsningen finansieres (kostnadsfordelingen mellom sameie/borettslag og brukeren av ladingen) og administreres? Hvordan er parkeringen organisert og må dette endres?