Hva må du som beboer i et borettslag/sameie tenke på?

Som beboer i et borettslag er det viktigste å forsikre deg om at ladeboksen din er forskriftsmessig installert. I tillegg bør den levere så høy effekt som mulig i forhold til begrensningen i det elektriske anlegget som leverer strøm til ladingen. Enkel betjening for start og stopp av lading og oversikt over forbruk er en forutsetning for enkel lading. NEAS sine ladeløsninger tilbyr f.eks start og stopp av lading vha en app eller ved bruk av en RFID brikke (såfremt ladeboksen har en RFID leser innebygd).  

Ladeboksen kan du kjøpe med delbetaling eller leie hvis det er ønskelig.