Hva er infrastruktur for elbillading og hvorfor trenger ditt boligselskap dette?

Hvorfor burde man sette opp felles infrastruktur og ikke en sikring til hver ladeboks?

En felles infrastruktur har behov for mindre tilgjengelig strøm sammenlignet med en løsning av enkle ladere hvor strøm tas fra hver sin boenhet. En felles infrastruktur fordeler den tilgjengelige strømmen mellom ladeboksene ved behov. Setter man opp enkle ladere vil man måtte ta høyde for at alle ladestasjonene kan lade på maksimal effekt samtidig, hele døgnet, for å unngå at sikringen til boligselskapet ryker. Man må da i mange tilfeller måtte gjøre kostbare oppgraderinger av hovedinntaket og man risikerer kostbare effektledd. Ved å sette opp en felles infrastruktur kan man i de fleste tilfeller unngå dette.

Hva menes med infrastruktur?

Infrastruktur brukes som et felles samlebegrep for de delene/komponentene som boligselskapet monterer opp for fellesskapet. Dette kan eksempelvis være:

  • Sikringer i hovedtavle
  • Rundkabel
  • Flatkabel
  • Koblingsbokser
  • Festemateriell
  • Nettverksutstyr (For at ordne med internett på anlegget)
  • Arbeidstimer montør

Finnes det bare en type infrastruktur?

Det finnes et flertall ulike måter å fordele strømmen ut til ladeboksene. Avhengig av hvordan anlegget deres ser ut så velges den mest hensiktsmessige prosjekteringen av infrastrukturen for deres anlegg. Strøm kan fordeles ut på anlegget via strømskinner, flatkabel, rundkabel eller variasjoner av dette.

NEAS prosjekterer dette sammen boligselskapet og lokalt elektrikerfirma. Det foretas alltid en personlig befaring.

Hvordan monteres infrastrukturen?

NEAS valgte elektrofirma prosjekterer og dimensjonerer anlegget slik at infrastrukturen er tilrettelagt for at samtlige av boligselskapets beboere skal få sitt ladebehov dekket i fremtiden.

Hvorfor klargjør man infrastruktur for alle plassene når det kun er et fåtall som har elbil i dag?

I en første fase dedikeres den mengde strøm til elbillading basert på det som finnes tilgjengelig på boligselskapets fellesabonnement. Det er på boligselskapets fellesabonnement at sikringene for elbillading plasseres. Når den elektriske infrastrukturen er tilrettelagt kan deretter hver enkelt ladeboks tilkobles til infrastrukturen. Ladeboksen kjøpes av hver enkelt beboer eller av boligselskapet avhengig av det opplegg som ønskes. Ettersom den elektriske infrastrukturen utgjør en del av boligselskapet så er det i de fleste tilfeller boligselskapet som sørger for denne investering.

Det er flere faktorer som påvirker størrelsen på investeringen som er nødvendig for å etablere infrastruktur til boligselskapet. Blant annet hvordan garasjeanlegget ser ut, om det er 4G dekning på anlegget eller ikke osv. Et innendørs parkeringsanlegg med kort avstand til hovedtavle vil vanligvis har en noe rimeligere kostnad enn for et utendørsanlegg der det kan være behov for flere arbeidstimer og materiell i form av graving og ladestolper.

Hvordan kan vi være sikre på at vi ikke må oppgradere eller bytte infrastrukturen når ny teknologi kommer?

Ved å investere i en fremtidsrettet infrastruktur i dag vil det ikke være behov for oppgraderinger i fremtiden. Infrastrukturen er tilrettelagt for at alle parkeringsplassene skal få sitt ladebehov dekket når de har behov for dette.

Mange leverandører av ladestasjoner i dag sørger for at oppdateringer til ladesystemet skjer over nett. Dette betyr at ladeboksene kan oppgraderes og blir smartere uten behov for fysiske oppgraderinger.

Ønsker du å vite hvordan NEAS kan bistå deg og ditt boligselskap med lading, ta kontakt!