Hva er fordelene med en felles ladeløsning?

En fleksibel ladeløsning gjør at styret enkelt kan administrere ladepunktene og sørge for at brukerne betaler for det de bruker av strøm. NEAS kan også ta ansvaret for driften av anlegget hvis det er ønskelig. I tillegg vil et slikt anlegg kunne bygges ut i takt med fremtidige behov og utvidelser og sørge for at strømmen til ladingen blir fordelt til bilene på en optimal måte.