Hvordan bør kostnadene for realisering av en ladeløsning fordeles?

Erfaringsmessig ser vi at de fleste sameier og borettslag fordeler kostnaden slik: 

  • Infrastruktur (elektrisk anlegg fram til ladeboksen) er en felles kostnad som betales av sameiet eller borettslaget. 
  • Ladeboksen, strømforbruket og driftsutgiftene betales av brukeren