NEAS kjøper Ren Røros Aksess

04.juli.2024 - Nyheter - av Bård Munkhaug
NEAS kjøper Ren Røros Aksess, som i dag er et heleid selskap av Ren Røros AS. Selskapet er dominerende innen bredbånd i Røros-regionen. Til sammen har selskapet rundt fem tusen kunder.

Ren Røros Aksess var tidligere en del av Ren Røros Digital, men ble tidligere i år skilt ut som eget selskap. Daglig leder Håvar Tenfjord sier han er svært fornøyd med at de nå blir del av et sterkt regionalt selskap med stor kompetanse på området. De to selskapene har også samarbeidet i nærmere 20 år.

-Jeg er svært fornøyd med denne løsningen. Jeg er trygg på at det blir et godt samarbeid med våre kompetente medarbeidere og et sterkt miljø i NEAS. Våre kunder får fortsatt et topp tilbud, og vi fortsetter ekspansjonen.

Aksess har nylig startet arbeidet med fiber i nye områder på Røros. Når dette er gjennomført vil det være investert rundt 100 millioner kroner.

Energisk satsing
Konsernsjef Kristian Holm er glad for at Aksess har fått nye eiere, og at det blir tett samarbeid med NEAS framover. Samtidig legger han vekt på at de inntektene som kommer fra salget skal brukes aktivt, først og fremst innenfor kjernevirksomheten som fornybar energi, energieffektivisering og styrking av nettet. Han sier at dette samlet kan være investeringer over tid i størrelsesorden 600 til 800 millioner kroner.

- Vi skal se på muligheten som ligger til utbygging av Kuråsfossen, og vi har også andre mulige prosjekt for utbygging av vannkraft. Vi arbeider også med muligheter for å bygge ut solenergi.

Holm sier at det også er aktuelt å styrke strømnettet nærmere til Trøndelag, og utvikle IT-virksomheten videre.

- Vi får nå inn den nødvendige kapitalen til videre investeringer, slik flere har etterlyst. Samtidig opprettholdes kompetansearbeidsplassene i regionen. Jeg kjenner NEAS godt, og det er en god samarbeidspartner.

Styrker posisjonen
Oppkjøpet av Ren Røros Aksess er et ledd i vår langsiktige strategi om å styrke vår posisjon i telekommarkedet. Investeringen er en tydelig indikasjon på at vi er opptatt av å videreutvikle vår rolle som solid aktør i bransjen. Vi tilrettelegger for solid og fremtidsrettet infrastruktur og telekomtjenester i by og bygd.

Det sier administrerende direktør Knut Hansen i konsernet.

- Telekom er en viktig del av vår vekststrategi. Vi ser et stort potensial på dette området, og er overbevist om at vi bidrar til gode løsninger for fremtidens tjenester innen TV/Bredbånd.

Vi ser at for samfunnet er en velfungerende bredbåndtjeneste avgjørende, og vi vil sammen med Ren Røros Aksess få til et stadig bedre tilbud til kundene.

Nærhet til kunden
I NEAS tror vi på verdien av lokal nærhet og engasjement i lokalsamfunnet. Vår visjon er å skape gode verdier lokalt, og være tett på våre kunder. Vi mener at denne nærheten gir oss bedre forståelse for kundenes behov. Vår ambisjon er å sette nabolaget først, slik at kundene opplever fordelen med å velge oss som leverandør.

Det å gå inn i Ren Røros Aksess er derfor ikke bare en strategisk investering, men også en mulighet til å styrke båndene til lokalsamfunnet.

Være ønsket kjøper
I forbindelse med salget fikk daglig leder Stig Strand i Vitnett og Anita Håholm ansvarlig for bærekraft og merkevare i NEAS, møte de ansatte i Aksess. Det var et godt møte på vei inn i ferietiden.

- Det er viktig for NEAS å være en aktør som er ønsket av Ren Røros som selger, Ren Røros Aksess som selskap, og kundene til selskapet. Vi kjenner mange fra tidligere, og setter pris på å være sammen med Ren Røros når vi i dag blir informert om kjøpet, sier Anita Håholm.

Styrking av fjellregionen
NEAS har kunder på Nordmøre, i deler av Romsdal og sør i Trøndelag. Vitnett AS på Oppdal er markedsledende tilbyder av internett og TV-tjenester i Oppdals-regionen, og selskapet er en del av NEAS. Oppdal og Røros er aktive regioner med flere fellestrekk som kan koble fjellregionen tettere sammen, sier Stig Strand.

- Vi ser fram til samarbeidet med de dyktige fagfolkene på Røros. Det er gjort et solid arbeid som har gitt en sterk posisjon i markedet. Aksess (tidligere Digital) har skapt verdier lokalt og gitt folk og bedrifter en god infrastruktur.

Vi skal nå kombinere vår kompetanse med den vi har merket oss på Røros. Sammen satser vi slik at den positive utviklingen fortsetter, fortsetter Stig Strand.

Endring i markedet
Vi er inne i en periode der telekommarkedet endrer seg. Det vil nå dreie seg mer om å videreutvikle nettet som er bygd, og tilby nye tjenester til kundene. For våre kunder betyr det å utvikle samarbeid med Telia, en solid leverandør av innholdstjenester.

- Vi har stor tro på fremtiden. Det er mange muligheter for videre vekst i regionen. For oss er det viktig at det skjer i samarbeid Ren Røros. Sammen skal vi skape nye verdier for både våre kunder og lokalsamfunnet, avslutter Kristian Holm

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Ren Røros AS – Kristian Holm - 91833121
Adm.dir NEAS Konsern AS – Knut Hansen – 99281555
Daglig leder NEAS AS – Jan Arve Korsfur – 95038521

Om NEAS
NEAS konsern AS er en ledende aktør innen energi, telekom, elektro og IT.
Vår visjon er å gjøre bærekraftig utvikling mulig. Vi er et selskap med 260 medarbeidere og en omsetning på 1,2 milliarder kroner, og sammen skaper vi gode kundeopplevelser og verdier for nabolaget.

NEAS konsern AS har følgende heleide selskaper: NEAS Konsern AS, NEAS AS, Vitnett AS, West Elektro AS, Data team systems AS, NEAS X AS. Det er NEAS AS, Vitnett AS og Ren Røros Aksess AS, som nå vil samarbeide.

Om Ren Røros
Ren Røros står for ren energi. Vi produserer fornybar energi. Vi distribuerer ren energi gjennom vårt nett. For oss er ren energi også den innsatsen vi legger i arbeidet med fibernett i regionen, med våre elektrikere og med digitalisering og robotisering. Mer fornybar energi er en del av løsningen for den globale klimakrisen, og nødvendig i en mer bærekraftig framtid.

Konsernet Ren Røros består av selskapene Ren Røros as (morselskap), Røros E-verk Nett as, Ren Røros Strøm as, Ren Røros El-service as, Ren Røros Digital as, Ren Røros Aksess as og Ren Røros Intelligent Automation as. Vi har rundt 90 ansatte og en omsetning i 2023 på 282 millioner kroner.

04.juli.2024

NEAS kjøper Ren Røros Aksess

Nyheter - av Bård Munkhaug

NEAS kjøper Ren Røros Aksess, som i dag er et heleid selskap av Ren Røros AS. Selskapet er dominerende innen bredbånd i Røros-regionen. Til sammen har selskapet rundt fem tusen kunder.
Les mer
08.april.2024

Sånn ser du Eliteserien og KBK-kampene i 2024

Nyheter - av Frank S. Talberg

Denne sesongen er det TV2 som har rettighetene til Eliteserien, så kampene går på ulike vis hos TV2. For å se alle kampene må du ha TV2 Play Total (alt), mens utvalgte kamper går på TV2 sport 1 og 2, som du enkelt kan velge inn for bare 5 poeng i valgmenyen.
Les mer
15.februar.2023

Er DU vår nye telekommunikasjonsmontør eller kundekonsulent?

Nyheter - av Hanne Vikene Nedal

Vil du bli en av våre nye kolleger i NEAS AS? Vi søker nå etter ny telekommunikasjonsmontør og kundekonsulent. To spennende stillinger med en variert arbeidshverdag og mange hyggelige kolleger på laget.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE