Nettleie forklart

10.februar.2021 - Hjemme - av Camilla Husby Ludviksen
De fleste av oss får nå en strømregning som er betydelig høyere enn i 2020. I tillegg til å betale for faktisk medgått strøm med høyere strømpriser, må du også betale nettleie til nettselskapet som eier strømnettet i din region. Men hva er egentlig nettleie og hvorfor er den høyere på nordvestlandet enn den er i Oslo?

Hvorfor må du betale nettleie?

For at du skal få lys og elektrisk oppvarming i boligen din må du være tilknyttet et strømnett som leverer strømmen inn til huset ditt. Dette betaler du nettleie for. Inntektene nettselskapet får gjennom nettleie går til drift- og vedlikehold av strømnettet, investeringer, beredskap, bygging av nye anlegg, måling og avregning, fakturering, kundehåndtering og ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn. Omtrent halvparten av nettleien er forbruksavgift som nettselskapet krever inn på vegne av staten. Nettselskapet er pålagt å kreve inn denne avgiften på strøm for staten. En del av denne avgiften går til Enova – et statlig fond som er etablert for å fremme miljøvennlig og bærekraftig produksjon- og bruk av energi.

 

Hva tjener nettselskapet på nettleien?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense for hvor høye inntekter et energiselskap kan ha gjennom strømforsyning – dette kalles for inntektsramme. Nettleien dekker kostnader til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet – noe nettselskapet utfører kontinuerlig for å sikre deg en stabil og robust kraftleveranse.

 

Hvordan beregnes nettleieprisen?

Det er myndighetene ved NVE som beregner inntektsrammen for det kommende året. Denne varsles i november året før. Nettselskapet anslår da hvor mye strøm kundene vil bruke i året som kommer. Basert på inntektsrammen og anslått strømforbruk regnes det ut hvor høy nettleien blir per kilowattime (kWh).

 

Hva skjer om nettselskapet krever for mye i nettleie fra kundene sine?

Endelig vedtak om årets inntektsramme mottas februar året etter. Dersom de totale inntekter fra nettvirksomheten avviker fra tillatt inntekt, oppstår er mer- eller mindreinntekt. Merinntekten inkludert renter blir tilbakeført til nettkundene over tid ved justering av tariffene. Nettselskapet kan derfor ikke kreve mer i nettleieinntekter enn det myndighetene har fastsatt.

 

Hva gjør NEAS Nett AS for å få ned prisen på nettleien i fylket?

NEAS Nett AS er med i en interesseorganisasjon som heter Distriksenergi, som er en landsdekkende organisasjon for norske kraftselskaper. Sammen med over 60 kraftselskap i organisasjonen jobbes det for mer lik nettleie landet over. NEAS Nett AS har gjort opprop til myndighetene der det ble understreket betydningen av likere nettleie.

Det er ønskelig at nettleien blir lavere her i fylket. Årsaken til den høye nettleien her på den værharde kysten er sammensatt. Viktige faktorer er de geografiske forholdene med lange avstander, kombinert med en lavere befolkningstetthet enn i storbyene. Vær og vind spiller også inn, og det krever sitt å holde en stabil strømforsyning. Tross dette er NEAS Nett AS blant de 10 mest forsyningssikre selskapene i landet – og det skal NEAS Nett AS fortsette å være, samtidig som de skal jobbe for en mer lik nettleie landet over!

 

Her kan du lese mer om høy strømpris og finne nyttige sparetips

Strømpris og sparetips

25.februar.2021

7 gode grunner til å ha betalingsforsikring

Hjemme - av Anita Håholm

Betalingsforsikring fra NEAS gir deg ekstra trygghet og gjør økonomien mer forutsigbar. Vi tar regninga for strøm, TV- og internettkostnader og kommunale avgifter det neste halve året dersom du blir sykemeldt, permittert eller arbeidsledig.
Les mer
15.februar.2021

Telia Play - Ta med deg underholdningen din overalt

Hjemme - av Camilla Husby Ludviksen

Med Telia Play får du en sømløs TV- og strømmeopplevelse hvor du kan fortsette å se dine favoritter der du slapp, uansett hvor du befinner deg! Starter du på en film eller serie i Telia Boksen, kan du enkelt fortsette fra mobilen, PC-en eller nettbrettet ditt når det passer.
Les mer
14.februar.2021

Bruk TV- og strømmepakken din smart

Hjemme - av Linn Alnes Djuvsland

Ved å velge inn kanaler og strømmetjenester aktivt i din Tv- og strømmepakke fra NEAS kan du enkelt unngå for mange abonnement på ekstratjenester som til sammen koster deg dyrt hver måned. Vi viser deg hvordan.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE

IKKE GÅ GLIPP AV DET VI LEGGER UT! HER KAN DU ABBONERE PÅ VÅRT NYHETSBREV SLIK AT DU HOLDER DEG OPPDATERT.