Elbillading i næringsbygg - hva bør dere tenke på?

21.april.2021 - Elbillading - av Fredrik Skogrand
Vurderer dere å skaffe elbillader på jobb - og lurer på hva dere bør tenke på? Her får dere en god guide til hvordan dere skal få smart og effektiv lading også på jobb.

Stadig flere kunder, ansatte og besøkende velger elbil. Gjennom dynamisk lastbalansering utnytter og fordeler NEAS Ladeplattform den tilgjengelige elektriske kapasiteten, slik at dere kan tilby lading til alle som trenger det. Det enkelt å komme i gang, og enda enklere å utvide med flere elbilladere etter hvert.

Hva bør du tenke på som bedriftseier?

Trenger bedriften din ladere til egen bilpark, eller er de tenkt som er gest til ansatte og besøkende? Velg en løsning som er skalerbar og fremtidsrettet. Med NEAS Ladeplattform får du et produkt som er like smart som det er enkelt. Du kan starte i det små og utvide antallet ved behov, uten store kostnader. NEAS Ladeplattform passer til alle biler og strømnett og vi fikser hele installasjonen. Enklere blir det ikke!

Hva bør du tenke på som innkjøper til det offentlige?

Det blir flere og flere elbiler i Norge og den trenden vil styrke seg fremover. Sørg for å velge en ladeløsning som kan utvides uten store ekstrakostnader. Med NEAS Ladeplattform får dere en moderne, skalerbar og rimelig løsning som vil fungere også på lang sikt, til alle biler og strømnett. 

Hva bør du tenke på som utbygger?

Når du bygger nytt, gjelder det å bygge for framtiden! Tenker du som utbygger på elbillading tidlig i prosessen, kan du legge opp infrastruktur som sørger for nok kapasitet til alle formål, også til dem som kommer i fremtiden. Med egne kursen for elbillading unngår du unødvendig graving og merkostnader for dem som skal overta bygget. 

Fordeler med å velge NEAS Ladeplattform til næringsbygg

Ladeløsningen skreddersys ditt behov og er skalerbar. Ønsker dere etter hvert å utvide systemet, hjelper vi dere med dette.

Vi kan klargjøre infrastrukturen for flere ladere i fremtiden. Med ferdig installert bakplate og deksel er du skodd for raskt å få på plass flere ladepunkter. Trenger du flere ladere bestiller du selve ladeboksen gjennom oss og klikker denne på plass på bakplaten - helt uten hjelp fra elektriker og uten store investeringskostnader. 

Med dynamisk lastbalansering kan du ha opptil 101 laderoboter per kurs, både online og offline (Krever WiFi-nett i større anlegg for 100 % online garanti).

Få tilbud på ladeløsning

 

08.juni.2021

6 gode grunner til å kjøpe hjemmelader

Elbillading - av Camilla Husby Ludviksen

Har du eller skal du kjøpe elbil i nærmeste fremtid? Da lurer du kanskje på om det lønner seg å investere i elbillader? Her gir vi deg seks gode grunner til hvorfor du bør gå til innkjøp av en elbillader hjemme!
Les mer
21.april.2021

Elbillading i næringsbygg - hva bør dere tenke på?

Elbillading - av Fredrik Skogrand

Vurderer dere å skaffe elbillader på jobb - og lurer på hva dere bør tenke på? Her får dere en god guide til hvordan dere skal få smart og effektiv lading også på jobb.
Les mer
31.august.2020

Ladekapasitet med Easee-laderen

Elbillading - av Jørgen Larshus Klokseth

Visste du at det ikke er selve ladeboksen som gir begrensingen på ladefarten? Men at bilen du har bestemmer hvor fort den lader?
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE